Alternativ energi

Bølgekraft fra Limfjorden er nu i produktion

Wave Dragon forvandler bølger til el

LIMFJORDEN:Som det første offshore bølgekraftanlæg i verden producerer Wave Dragon nu strøm til el-nettet. Wave Dragon, der er udviklet af et internationalt konsortium med deltagelse af bl.a. Aalborg Universitet, er forankret i Nissum Bredning. Her skal der de næste tre år gennemføres et internationalt testprogram med henblik på at udvikle teknologien samt ikke mindst optimere produktionen af el. Wave Dragon blev søsat i marts, og siden har AAUs forskere i samarbejde med de deltagende virksomheder arbejdet på at gøre Wave Dragon klar til at producere strøm. Havet rummer umådelige energiressourcer i form af bølger, som det hidtil ikke har været muligt at udnytte effektivt til el produktion. I Danmark og internationalt arbejdes der intenst på at udnytte denne energikilde, som World Energy Council vurderer på sigt kan leverer to gange verdens forbrug af elektricitet. Med den senese udvikling har det danske bølgeenergianlæg placeret sig blandt de mest lovende teknologier i verden. Konsortiet bag Wave Dragon vurderer, at den danske førerposition kan udnyttes kommercielt: - Der er ingen tvivl om at det første succesfulde offshore bølgeenergi står i en gunstig situation med en stor uudnyttet efterspørgsel, siger H. C Sørensen fra firmaet Spok ApS, der koordinerer udviklingsarbejdet.