Bølgerne går højt

Grundejere er voldsomt utilfredse med, at en initiativgruppe nu har søgt om et kostbart kystsikringsprojekt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hjørring Kommune vil ikke spytte penge i yderligere kystsikring. Så grundejerne må selv punge ud, men det er langt fra alle, der vil det. Tegning: Jens Schmidt

I takt med at havet tager nye bidder af klinten ved Lønstrup, skærpes tonen i diskussionen om et omstridt kystsikringsprojekt, der skal stoppe havets videre fremfærd. Det er en initiativgruppe fra de to grundejerforeninger Strandfogedgården og Mårup Strand som nu har søgt kommunen om et konkret projekt med bølgebrydere og sandfodring på en 600 meter lang strækning i forlængelse af det nuværende anlæg ud for Lønstrup. Regningen på godt 12 mio. kroner havner formentlig hos de 120 grundejere. Dertil kommer årlige vedligeholdelsesudgifter til sandfodring. Fører kommunen bag lyset - Initiativgruppen kører deres eget løb. Der er stor modstand mod det her projekt, som aldrig har været til afstemning blandt medlemmerne, siger grundejer, Mark Fenger, som mener, at initiativtagerne, der alle har huse i forreste række, og dermed har den største risiko for nedstyrtning, bruger grundejerforeningerne som løftestang for projektet. - De fører kommunen bag lyset ved at hævde, at grundejerne står sammen om projektet, siger Mark Fenger. Kystsikringen kan komme til at koste hver enkelt grundejer et par hundrede tusinde kroner plus den årlige vedligeholdelse, der kan løbe op i 20.000 kroner pr. grundejer. - Det er voldsomt store beløb for at beskytte nogle bestyrelsesmedlemmers sommerhuse. De har jo i forvejen fået husene billigt, fordi de ligger tæt på skrænten, siger Mark Fenger. Lige efter bogen? Glenn A. Andersen, der er talsmand for initiativgruppen siger, at han godt er klar over, at der modstand, men han mener alligevel, at det er gået efter bogen. - Vi har mandat fra de to bestyrelser til at gå videre med projektet. Og bare en enkelt grundejer kan ansøge kommunen om godkendelse af et kystbeskyttelsesprojekt- sådan er loven, siger Glenn A. Andersen. Han forestiller sig, at der også skal søges finansiering hos forskellige fonde. Bestyrelsesmedlem og kasserer i Strandfogedgården, Martin Larsen deler imidlertid ikke opfattelsen af, at alt går efter bogen. - Det her burde have været til afstemning på generalforsamlingen. De har et snævert flertal i bestyrelsen, hvor de afstemmer tingene. Det er ikke det jeg forstår ved bestyrelsesarbejde, siger Martin Larsen. Modstanderne af kystsikringsprojektet har nu sat advokat på sagen. Kommunen får det sidste ord Imens behandler Hjørring Kommune ansøgningen. Miljøchef Thomas Lomholt fortæller, at Kystdirektoratet allerede har nikket til projektet, så nu skal han i gang med at lave et forslag til en fordeling af udgifterne. - Det bliver min opgave at fastlægge, hvordan grundejerne kan bidrage økonomisk- f.eks. ud fra afstanden til klinten, fortæller Thomas Lomholt. Derefter vil der blive en høringsfase, og så skal politikerne træffe den endelige beslutning. - Fra politisk side, vil man selvfølgelig se på, hvor stor opbakning, der er til projektet, siger Thomas Lomholt.