Lokalpolitik

Bøn om at få en hurtig afgørelse

Sæby Byråd opfordrer Naturklagenævnet til at ophæve standsningspåbud

SÆBY:Naturklagenævnet modtager i dag fra Sæby Byråd en skriftlig opfordring til at træffe en hurtig afgørelse i sagen om byggeri på den tidligere DLG-grund på Sæby Havn. Naturklagenævnet gav for kort tid siden en klage opsættende virkning, så det indledte byggeri blev stoppet. Byrådet ønsker en hurtig afgørelse, så "bygningen kan retableres og havnen bibringes et ordentligt udseende inden turistsæsonens start". Naturklagenævnet opfordres derfor til at ophæve standsningspåbuddet "og alene lade sagen dreje sig om, hvorvidt ejeren af ejendommen kan få tilladelse til at udvide førstesalen som ønsket fra en bebyggelsprocent på 125 til 172 før eller efter en naborientering". Et flertal i Sæby Byråds tekniske udvalg har tidligere vurderet, at der ikke kræves forudgående naboorientering efter planloven, men byrådet lader det nu være op til Naturklagenævnet, om en sådan skal ske - og opfordrer samtidig til ophævelse af standsningspåbudet. Byrådet godkendte forslaget til en henvendelse til Naturklagenævnet, efter at borgmester Folmer Hansen (V) på den lukkede del af sit møde tirsdag aften havde givet en orientering om det møde, han og kommunens planchef, Claus Bo Frederiksen, i sidste uge havde med viceformanden for Naturklagenævnet, Inger Vaaben, og nævnets sagsbehandler. Med vedtagelsen var byrådet på forkant med udviklingen. Kommunen modtog nemlig med posten i går en anmodning fra Naturklagenævnet om bemærkninger til klagerne over byggetilladelsen. Allerede i dag modtager nævnet kommunens svar - med både generelle bemærkninger om sagen og til de konkrete klagepunkter. - Nu håber vi meget på, at Naturklagenævnet træffer en hurtig afgørelse, så havnen ikke kommer til at henlægge i byggerod til sommer, siger borgmesteren. Naturklagenævnet gøres opmærksom på, at byrådet har valgt en køber og et projekt, som efter dets vurdering vil "give mest mulig ny aktivitet på havnen, men indenfor lokalplanens rammer og formål". Kommunen mener, at der er tale om en ombygningssag - og at tilladelsen til entreprenør Børge Juul Kristensen om nedrivning og genopførelse ikke skal genbehandles som en ny byggesag. Den fik han, da han havde konstateret, at de gamle konstruktioner ikke forsvarligt kunne bevares, men måtte nedrives med henblik på en retablering.