Bøn til politikerne i Hjørring

Det er med stor sorg, at jeg som formand for bestyrelsen på Kingo/spiren kan konstatere at man fra politisk hold i Hjørring kommune, vælger kun at se på her og nu besparelserne ved omlægning at vores fo til SFO.

Kingo/Spiren er gennem mange år kendt for det store forebyggende arbejde de har i forhold til områdets unge. Netop pga. institutionens mangeårige kendskab til vores børn og vi forældre, spares der hvert år mange kroner i ekstraindsatser over for disse unge, hvor en del af dem kræver ekstrahjælp og specialklasser i skolen. Jeg kan konstatere, at det fra institutionens side må have været en fejl ikke at søge om ekstrabevillinger til disse børn/unge, da det åbenbart er en af de vigtigste grunde til, at man ikke fra politisk hold ønsker at nedlægge fo'en på Trolhättanvej. Dog må jeg medgive at ånden på Kingo/Spiren er en anden, da det her har været vigtigt at give disse børn/unge et fristed, hvor de har mulighed for at fungere uden ekstrahjælp, blandt "almindelige" børn/unge. Desuden mister man med tiden et vigtigt opholdssted for denne gruppe efter 3. klasse, da der ikke vil være en naturlig overflytning til klubdelen længere, og jeg kan derfor kun gisne om, på hvilke gadehjørner de kommer til at hænge ud, uden voksenkontakt – støtte og omsorg. Kingo/Spiren modtager i dag, jævnligt børn der ikke kan rummes i de almindelige skolefritidsordninger, hvor vil i nu sende dem hen? Det der har været så vigtigt i "vores hus" vælger i politikere at spolere, uden tanker for følgerne pga. få kroners besparelse, da den naturlige "barndommens gade" flås midt over. Det vi har i dag, er naturlig børneopdragelse, de mindre lærer af de større, de store lærer almindelig hensyntagen til de små, de beskytter hinanden på skolerne, og intet Kingo/Spirenbarn får lov at stå i et hjørne af skolegården og være ked, uden at nogen af de ældre træder til for at trøste og lege. Selv de store, som at skolerne kategoriseres som "uden empati, med krav om ekstraindsats, støttetimer og specialklasser" formår denne omsorg for de små. Og det kan Kingo/Spirens personale og ledelse helt klart tage æren for, de formår noget med denne gruppe som ingen andre kan. Vi har i dag en institution, der lever op til alle de krav i har stillet i jeres politiske fremtidsvisioner på daginstitutionsområdet, det er det i vælger at ødelægge. Jeg håber at i politikere kan se, at i er ved at begå en kæmpe fejltagelse, og derfor overvejer at genåbne sagen, så der er mulighed for at beslutningen kan blive omstødt.