Ledelse

Bønder beroliget efter EBH-møde

Situationen omkring EBH Bank har gjort så mange landmænd nervøse, at LandboNords bestyrelse ekstraordinært har drøftet sagen og holdt møde med bankens ledelse.

Det var et godt og konstruktivt møde, der gav ro i sjælen, lyder det fra LandboNord, hvor direktør Søren H. Hertel siger det på denne måde: - LandboNords økonomirådgivere har nu et godt grundlag for sammen med vores kunder at fortsætte den tætte dialog med EBH Bank, indtil der forhåbentlig kommer en endelig afklaring på bankens fremtid. Problemet for landmændene var, at de ikke vidste, om de havde likviditet til at holde produktionen i gang, hvilket kunne have fatale konsekvenser både for den enkelte og for forarbejdsningsindustrien. Det skyldes, at det kunne være nødvendigt for landmændene at eksportere deres smågrise til Tyskland, hvis de ikke kunne være sikre på at have likviditet til at fodre dem op til slagtning. Den situation kommer man næppe i, viste det sig på et møde, hvor LandboNords ledelse mødtes med de kreditansvarlige i afviklingsselskabet, som driver EBH Bank, herunder administrerende direktør Erik B. Hansen. På mødet fik LandboNord-folkene at vide, at EBH Bank for øjeblikket er Danmarks stærkeste bank, og at der bliver drevet bankforretning efter nøjagtig de samme retningslinjer som i landets øvrige banker. - Det betyder, at EBH Bank selvfølgelig understøtter alt, hvad der vurderes at være bæredygtigt, siger Søren H. Hertel, som tilføjer, at signalet fra Erik B. Hansen er, at afviklingsselskabet ønsker at bevare værdierne i EBH Bank, og at der derfor arbejdes på at finde en løsning, som man kan leve med i lokalområdet.