Bør forbydes

KØBESEX:Købesex bør forbydes. At sælge sin krop og købe et andet menneske er meget forkert. Men så må politikerne foranstalte noget bedre forbyggende arbejde efter og før et evt. forbud med købesex i prostitutionsmiljøet. Reden i København hjælper positivt de kvinder, der er havnet i det miljø. Følg Sverige og forbyd købesex.

Forsiden