Rebild

Bør­ne­nes Re­kord­dag i Bæl­um

Skørping Kommunes SFO’er mødes igen i år til en aktiv fælles dag. ARKIVFOTO: LARS PAULI

Skørping Kommunes SFO’er mødes igen i år til en aktiv fælles dag. ARKIVFOTO: LARS PAULI

@Brød.8.note-firkant-fremh:BÆL­UM: Skør­ping Kom­mu­ne hol­der for fjer­de gang Bør­ne­nes Re­kord­dag for kom­mu­ner­nes sko­le­fri­tids­ord­nin­ger. Det sker tors­dag 11. maj, og den­ne gang er SFO’en i Bæl­um valgt som vært. Børn fra 2. og 3. klas­se skal kæm­pe i di­sci­pli­ner som då­se­kast, rosinspisning med pin­de og frem­stil­ling af kæm­pe sæ­be­bob­ler. Der er både in­di­vi­duel­le dys­ter og dys­ter for hold på pro­gram­met. Der vil des­uden være gang i bål­plad­sen. Det er sid­ste gang, at kom­mu­nen hol­der Bør­ne­nes Re­kord­dag, og der­for får det vin­den­de hold lov at be­hol­de det, der ind­til vi­de­re har væ­ret en van­dre­po­kal.