Gymnasiale uddannelser

Bør public service være gratis

UGENS EMNE: Er det fornuftigt, at nogle danskere fra 2012 skal betale for at modtage TV2, mens andre (de, der ikke modtager andre kanaler end DR og TV2) ikke skal? Kære Lisbeth. Man skal kun betale for TV2, hvis man ser andet end de danske public service kanaler. En ekspert har udtalt, at EU-Kommissionen muligvis ikke vil godkende denne redningspakke, da det kan ses som diskrimination af seerne. Det mener jeg ikke, det er. Det er vigtigt, at det er så billigt som muligt, så flest muligt kan få dem, da de bliver brugt til en masse information mm. Det virker måske unfair overfor dem, der så skal betale regningen, men i forhold til, hvad de i forvejen betaler for deres betalingskanaler, er 20 kroner til at overleve. Selvfølgelig ville det være bedst, hvis TV2 ikke havde investeret og tabt så meget, så seerne blev tvunget til at betale. Kh Maria Kære Maria. Rent principielt synes jeg, at det er forkert, at nogle skal betale og andre ikke for det samme produkt, udelukkende på grund af måden man modtager TV2 på. Skal der være brugerbetaling, så skal det gælde for alle. Desuden tror jeg ikke det bliver godkendt af EU-Kommissionen, når man ser på de nuværende regler. Denne løsning er valgt for at undgå statstilskud og licensforhøjelser, for det ville være i konflikt med skattestoppet og dén diskussion ønsker regeringen ikke. Selvfølgelig skal vi have TV2 eller en lignende kanal, men situationen virker på lang sigt uholdbar. Hilsen Lisbeth Kære Lisbeth. Der er jo flere ting, man ikke skal betale for, hvis man ikke har råd, men som alle andre skal betale for. Der er masser af tilskud til børn af fattige familier. Det er selvfølgelig heller ikke en ideel løsning, men som midlertidig lappeløsning er den god. Og det er da også det eneste, jeg ser brugerbetaling for TV2 som. Jeg er nemlig fuldstændig enig med dig i, at brugerbetalingen udelukkende kommer, fordi regeringen ikke tør tage et opgør med skattestoppet. Så kalder de det bare brugerbetaling i stedet for. Kh Maria Kære Maria. Brugerbetalingen af TV2 er jo ikke reguleret efter husstandsindkomst, men udelukkende om man har en kabelpakke. Desuden er der mange steder hvor man ikke kan undgå at betale for kabel-tv, og dermed forsvinder det frie valg. Jeg synes ikke, det så meget er et spørgsmål om det er 20 kroner ekstra om måneden, som det er princippet i at TV2 skal være public service, samtidig med at det gennem tiderne er forsøgt finansieret med statstilskud, licens, redningspakker, reklamer og brugerbetaling. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har vores egne danske tv-stationer, men der bliver nødt til at være en langsigtet og holdbar plan. Hilsen Lisbeth Kære Lisbeth. Jeg synes, public service skal være gratis, men på ugens spørgsmål (om det er fair at nogen ikke alle skal betale) bliver jeg nødt til at svare ja. Nej, det er ikke indkomstreguleret, men der er en god pointe i, at det er let og billigt at få de to public service kanaler, og det løser man lettest på denne måde. Ideelt set burde det selvfølgelig ikke koste noget for nogen, men ideelt set burde TV2 nok heller ikke have investeret i så mange usikre projekter på en gang. Alle skibene kunne jo desværre ikke flyde. Kh Maria Kære Maria. Public service bliver efterhånden betragtet som et individuelt privat forbrugsgode i stedet for en grundlæggende demokratisk hjørnesten, selvom public service betyder at man skal arbejde ”i folkets tjeneste” og påtage sig en række samfundsmæssige og kulturelle opgaver. Jeg synes, man skulle skrotte medielicensen og brugerbetaling og i stedet finansiere public service-stationerne over skatten, det ville være mere socialt balanceret. For eksempel betaler en enlig på overførselsindkomst ligeså meget i licens som en familie med to høje indkomster. Hilsen Lisbeth Maria Sloth er 20 år og bor i Aalborg sammen med sin kæreste. Hun går i 3. g, på Aalborg Katedralskole, hvor hun “til daglig oplever de dårlige forhold der er på landets gymnasier”. Maria er kandidat for Enhedslisten til både Folketinget og byrådsvalget næste efterår. Hendes mærkesager er EU, miljø og diskrimination i alle dens afskygninger. www.enhedslisten.dk. Lisbeth Bech Poulsen er 25 år og bor i Aalborg, hvor hun skriver speciale i Udviklingsstudier på Aalborg Universitet. Hun er har været næstformand for Studentersamfundet og koordinator for Dansk Flygtningehjælp. Har arbejdet som bl.a. bartender og fabriksarbejder. Hun er formand for SF Aalborg, sidder i SF’s hovedbestyrelse og i Internationalt Udvalg. Hun er folketingskandidat for SF i Nordjylland, opstillet i Aalborg Øst. www.lisbethpoulsen.com.