Lokalpolitik

Børge Juul får ikke en krone

Byrådsmedlemmer vil ikke hoste op med to mio. kroner

SÆBY:Byggekonge Børge Juul skal ikke regne med at kunne putte to mio. kommunale kroner i kassen i erstatning for de lokale politikeres uheldige håndtering af byggesagerne på havnen. Det er fem byrådsmedlemmer, som NORDJYSKE har talt med, enige om. - Det kommer ikke bag på mig, at der kommer et erstatningskrav fra Børge Juul. Enhver prøver jo at hytte sit eget skind, siger fungerende borgmester Erling Thomsen (S). Han mener ikke, at Børge Juul har en sag. - Kommunen har efter min opfattelse ikke begået deciderede fejl. Vi er ude i en kringlet lovgivning, hvor der er tale om skøn og vurderinger. Og vi har foretaget nogle skøn, som Naturklagenævnet ikke altid har været enige i, siger Erling Thomsen. Han mener alligevel, at det er tid til selvrangelse i byrådet. - Det er uheldigt og ulykkeligt, at kommunen og beboerforeningen på havnen i dén grad har løbet panden mod hinanden. - Vi efterlyser altid aktive borgere, der engagerer sig. Det har vi haft i denne sag. Vi må analysere, hvorfor kontakten blev så dårlig, som den gjorde, siger Erling Thomsen. I lighed med de andre politikere, NORDJYSKE har talt med, siger han, at Børge Juul burde havde forudset, at byggesagerne kunne trække ud - netop fordi han ønsker at bebygge et område, som stort set alle har et forhold til. Byrådsmedlem Flemming Sten (C) siger, at Børge Juul nu burde se fremad. - Jamen han har jo vundet. Han får lov at bygge. Så han burde forsøge at få tingene til at glide i stedet for at tænke i en erstatning, som han efter min opfattelse ikke er berettiget til, siger Flemming Sten. Han synes, at byrådet har håndteret byggesagerne uheldigt, men lovligt, - Børge Juul har hele tiden haft et solidt byrådsflertal på sin side. Flertallet har stillet ham nogle ting i udsigt, det ikke kunne leve op til. Men der er også noget, der hedder demokratiske processer, og de tager tid, siger han. Søren Voss Jensen (T) var meget betænkelig ved kommunens håndtering af byggeplanerne på DGL-grunden. Han kalder erstatningskravet for ”spændende”. - Jeg er stadig kritisk overfor kommunen. Men jeg mener ikke, at Børge Juul har en sag. Det er jo ikke os, der har bremset hans byggeriet. Det var Naturklagenævnet, siger Søren Voss. Han fortæller, at borgmester Folmer Hansen (V) for lang tid siden informerede byrådet om, at et erstatningskrav måske ville komme. Det skete på den lukkede del af et byrådsmøde. Samtidig oplyser han, at havnesagerne skal drøftes på et fællesmøde i økonomiudvalget og teknisk udvalg 14. oktober. Tommy Thomsen (T) har i det hele taget svært ved at se, hvordan Børge Juul kan tabe så mange penge, som der her er tale om. - Det er da klart, at indtjeningen fra de kommende boliger på havnen er blevet lidt forsinket. Men som kommune har vi altså nogle demokratiske spilleregler, vi er nødt til at forholde os til, siger Tommy Thomsen. Evner Teknisk udvalg har haft havnebyggeriet på dagsordenen adskillige gange, men formanden for udvalget, Per Therkildsen (V), føler sig dog ikke specielt ramt af Børge Juuls kritik. - Vi arbejder nu efter de evner, vi har. Vi er lægfolk, og vi kan ikke være eksperter allesammen. Børge Juul er en professionel bygherre, der burde vide, at der kan opstå problemer i forbindelse med store byggeprojekter, siger Per Therkildsen, der som sine kollegaer i byrådet mener, at Børge Juul burde glemme alt om en økonomisk erstatning. Børge Juul har endnu ikke gjort regnskabet op i nøjagtige tal. Det sker formentlig i løbet af denne måned.