Børglum Kloster må sluge en p-pille

Afgørelse i Fredningsnævnet gør tingene mere besværlige for klosterets turist-ambitioner

Det er på græsstykket mellem klosterkirken og Vråvej, at klostrets gæster hidtil har kunnet parkere, hvis behovet har været der. Fremover må stykket kun fyldes op ved fem årlige arrangementer - ellers må der højst holde 50 biler af gangen. Godsejerpa

Det er på græsstykket mellem klosterkirken og Vråvej, at klostrets gæster hidtil har kunnet parkere, hvis behovet har været der. Fremover må stykket kun fyldes op ved fem årlige arrangementer - ellers må der højst holde 50 biler af gangen. Godsejerpa

Det kan fremover blive en anelse mere besværligt at finde en parkeringsplads ved Børglum Kloster. Man kan sige, at Fredningsnævnet har tvunget klostrets ejere, Hans og Anne Rotbøll, til at sluge en p-pille. I forbindelse med den planlagte renovering af klostrets gamle hestestald spurgte kommunen ind til parkeringsforholdene på stedet. I dag råder Børglum Kloster over 25-30 officielle p-pladser, men i turistsæsonen og ved flere andre lejligheder i løbet af året har klostrets gæster parkeret ubegrænset på den græsfold, der ligger mellem klosterkirken og Vråvej. Her er der plads til ca. 400 biler. Højst 50 køretøjer Det må de ikke længere, efter at formanden for Fredningsnævnet for Nordjylland, dommer Holger Sortsøe Jensen fra Aalborg, har været på besøg. Nævnet har nu besluttet, folden ikke længere må fyldes med parkerede biler efter behov. På grund af den fredning, der er på stedet, må der fremover kun holde 50 biler på et område, som ikke kan ses fra vejen. Fem gange årligt får klostret dog lov til at fylde folden op, men det kan komme til at knibe, hvis man tænker på klostrets populære middelalder- og julemarkeder samt menighedsrådets velbesøgte kirkekoncerter. Godsejer Hans Rottbøll er en smule ærgerlig over afgørelsen. Ikke mindst fordi der arbejdes hårdt for at gøre Børglum Kloster til et kulturelt centrum i Vendsyssel, der kan trække tusindvis af turister til området. - Fredningsnævnets afgørelse er en smule ærgerlig for os. Parkerede biler ikke jo er en permanent foranstaltning, for når de er kørt, ser man dem jo ikke længere. Nu skal vi etablere afspærringer i folden for at forhindre fri parkering, og de afspærringer vil man jo kunne se hele tiden, konstaterer Hans Rottbøll. Smækker ikke med dørene Han understreger dog, at han på ingen måde smækker med dørene. - Det holder jeg ikke af, for så er de så svære at få op igen, lyder det muntert fra godsejeren. - Og faktisk synes jeg også, at Fredningsnævnet har truffet en rund og rimelig beslutning, for de siger også, at hvis det ikke er nok, at vi kan bruge hele folden fem gange om året, så er de villige til at se på sagen igen. Så vi har da tænkt os at holde forbindelsen varm, fastslår Hans Rottbøll. Der hører masser af jord til Børglum Kloster, men Hans Rottbøll udelukker, at løsningen på et parkeringsproblem bliver at anlægge en større parkeringsplads længere væk fra klostret. - Hovedparten af vore gæster er så godt og vel voksne. Hvis vi flytter parkeringspladserne 600 meter væk, så kommer de ikke her. Så finder de et andet sted at køre hen, konstaterer han. Ejerne af klostret forsøger nu at se positivt på Fredningsnævnets afgørelse. -

Forsiden