Børn af i dag er mere skoleparate end før

Læreplaner i børnehaver passer fint i tråd med den første skoletid, erfarer Hirtshals skole

Skolevæsen 8. september 2004 06:00

HIRTSHALS: Børnene er mere skoleparate end tidligere. Sådan lyder den umiddelbare vurdering af den flok elever, der efter sommeren startede i børnehaveklasse på Hirtshals skole. Eleverne er samtidig første "generation" af de børn, som gennem deres børnehavetid har erfaret en pædagogisk model med tillægget "læreplan" - et pædagogisk redskab, som Hirtshals kommune indførte for tre år siden med blandt andet til formål at sætte børnenes udviklingstrin mere i fokus - og ikke mindst fra pædagogernes side at skrive det ned, som børnene i løbet af deres børnehavetid vil blive præsenteret for. - Det er svært helt præcist at sige, hvad forskellen mellem børnene i år og tidligere er, men tendensen viser, at børnene er vant til at være mere i fokus, og de har alle været igennem en række motoriske ting, der gør, at vi kan se, at sådan noget som for eksempel at klippe med saks ved de noget om. Samtidig er der ikke så mange som tidligere år, der "smutter igennem" med problemer eller noget, der lige skal tages højde for, siger afdelingsleder Louise Høholt, Hirtshals skole. Hun tilføjer, at daginstitutionernes nye linje med læreplaner passer fint i tråd med overgangen til skoletiden. En tid, som samtidig har udviklet sig meget fra dengang forældrene til nutidens børnehaveklasse børn selv var skolesøgende. Ikke mindst i kraft af begrebet "den fasedelte skole", som er indført. Fasedelingen betyder, at den første tid for børnene på Hirtshals skole foregår med et voksent team på 11 personer, som alle har deres daglige gang i selve "indskolingen". Det vil sige fra børnehaveklasse og frem til 3. klasse. Og ligesom i daginstitutionerne spiser personalet i indskolingen frokost med børnene, samtidig er den daglige forældrekontakt også prioriteret. - Vi møder 7.45 og har lige det der kvarter om morgenen med forældrene til at give og modtage beskeder, siger Louise Høholt. Blandt andet på den måde er der taget højde for, at børn og forældre oplever en så glidende overgang som muligt fra børnehavemiljøet til det miljø, de kommer til at bevæge sig i mange år frem i tiden; nemlig skolen. Dertil kommer brobygningen skole og børnehave imellem, som giver børnene mulighed for at lære skolen at kende tidligt. - Børnene kommer ikke her til skolen som et uskrevet blad. Og det er til barnets bedste, idet det vil tage for lang tid for os at opdage og få iværksat en eventuel specifik hjælp til enkelte børn. Via læreplaner og brobygning kender vi dem og ved, hvor der skal sættes ind, siger Louise Høholt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...