Børn beskyttes bedre som forbrugere

Det skal være slut med at spille på død, vold og druk, når firmaer sælger varer som cowboybukser eller rejser til danske børn og unge.

1. juli bliver markedsføringsloven strammet, og der kommer særlige paragraffer for, hvordan man må henvende sig til unge forbrugere. - Det er et stort skridt, og det vil gøre det meget nemmere at føre tilsyn, siger jurist i Forbrugerombudsmandens sekretariat Birgitte Wested. I dag findes der ikke decideret lovgivning for, hvordan man må henvende sig til børn. Danske virksomheder skal blot følge det, man kalder god markedsføringsskik. Det vil sige, at firmaerne ikke må udnytte børn og unges manglende erfaring eller sætte dem i farlige situationer. Men det er gratis at overtræde reglerne, for der er ingen sanktioner. Måske netop derfor er der de senere år kommet flere og flere sager, hvor virksomheder har overtrådt grænserne. - Forbrugerombudsmanden har længe foreslået en decideret lovgivning, når det gælder børn og unge, og nu får vi den, siger Birgitte Wested. Også professor ved Handelshøjskolen i København Birgitte Tufte hilser den nye lov velkommen. Hun mener, der bør være regler for, hvordan man henvender sig til børn og unge, men understreger samtidig, at danske virksomheder i høj grad selv-regulerer. Den nye lov betyder blandt andet, at det bliver forbudt at bruge virkemidler som vold og rusmidler i reklamer til børn og unge. Et legetøjsfirma må altså ikke illustrere en reklame for legetøjspistoler med realistiske skuddueller mellem soldater. Samtidig bliver der lavet sanktioner, så virksomheder, der overtræder loven, kan straffes med bøde.