Astma

Børn bruger nettet til at kontrollere sygdom

På Aalborg Sygehus er internettet brugt i et forsøg, der skal give børn med astma bedre livskvalitet

AALBORG:Kan internettet benyttes til at give børn med svær astmasygdom en bedre livskvalitet? Et videnskabeligt forsøg på Aalborg Sygehus skal give svaret. Forsøget sluttede i februar, men resultatet ventes først offentliggjort i løbet af foråret. Carsten Lykholt, Nørresundby, der er far til et af de børn, som har benyttet internettet i hverdagen til kontakt med sygehuslægerne, er dog ikke i tvivl. - Vi har kun godt at sige om den måde, som vores datter, Line, har kunnet benytte internetttet på til at leve med sin astma, siger Carsten Lykholt. Ved forsøget, som er gennemført i et samarbejde med Det digitale Nordjylland, er nordjyske børn i alderen fra syv til 15 år med svær astmasygdom gennem en lodtrækning blevet inddelt i to grupper. Den ene gruppe har hver dag morgen og aften målt deres peak-flow og dermed deres lungefunktion. Via internettet har børnene og deres forældre indsat de målte værdier i en elektronisk vandrejournal, som de har sendt til deres læge på Aalborg Sygehus. Hvis børnene eller deres forældre havde behov for uddybende spørgsmål, har de kunnet sende en e-mail til lægen og fået hurtig svar, ligesom lægen selv har kontaktet børnene, hvis lægen på de indsendte peak-flow-værdier kunne se, at der var noget galt. I den anden gruppe er de syge børn blevet set af lægerne på et sygehus-ambulatorium en til to gange om året, sådan som man hidtil har gjort. Mellem besøgene på ambulatoriet har børnene selv indsat de målte værdier for deres peak-flow på et papir-skema derhjemme. I denne gruppe måtte børnene gerne benytte internettet til at læse om deres sygdom, men de havde ikke mulighed for at benytte et interaktivt program og dermed være i daglig kontakt med lægerne på sygehuset. - Jeg er nu i færd med at bearbejde resultaterne fra forsøget, og jeg håber på at kunne offentliggøre mit studie i et videnskabeligt tidskrift i løbet af foråret. Indtil det sker, kan jeg desværre ikke løfte sløret for resultatetet, men vi håber gennem forsøget at kunne få et vidensgrundlag for, om brugen af internettet kan hjælpe syge børn til en bedre lungefunktion og en bedre viden om astma og dermed til en bedre livskvalitet, siger overlæge på børneafdelingen, Uffe Meldgaard Andersen, der har stået for forsøget med de astmasyge børn. Carsten Lykholt er imidlertid ikke i tvivl om, at der har været en stor fordel for den nu 15-årige Line Lykholt at hun haft mulighed for at benytte internettet i sin kontakt til sygehuset. - Vi kan faktisk slet ikke sige noget dårligt om brugen af internettet. Vores erfaring er, at internettet er en meget fin måde at kommunikere på. Når vi havde behov for at kontakte Uffe Meldgaard Andersen, kunne vi altid sende en e-mail og få et hurtigt svar, ligesom han kunne bede Line om at møde op til ambulatoriet, så han kunne undersøge hende, hvis han gennem de indsendte peak-flow værdier kunne se, at der var behov for det, fortæller Carsten Lykholt. - Hvis der var noget, vi ville spørge om, har vi kort sagt altid kunnet få besked. Og det er rart. I dag er Line fyldt 15 år, og dermed er hun blevet for gammel til at blive behandlet på børneafdelingen. Desværre, for her er servicen meget bedre end for voksne astmasyge. Siden marts har vi ventet på, at Line har kunnet få en tid på voksenafdelingen og blive tilset af en læge her. Vi har nu fået en tid, så Line kan blive tilset af en læge i næste måned. Heldigvis har vi fået lov til at kunne benytte børneafdelingen, mens vi har ventet på en tid på en voksenafdeling, fortsætter Carsten Lykholt. En anden stor fordel ved internettet er muligheden for, at Line har kunnet chatte med andre astmasyge børn, tilføjer han. - Det er ikke altid, at hendes raske klassekammarater kan forstå de problemer, man har, når man har astma, og her er det godt, at internettet giver mulighed for kontakt med andre, der har samme sygdom, forklarer Carsten Lykholt. Selv om forsøgsperioden på Aalborg Sygehus nu er forbi, fortsætter man på sygehuset med at benytte internettet til de syge astmabørn i børneafdelingens astma-ambulatorie og astmaskole.