Børn får hjælp på læselejrskole

En del børn mister motivationen til at læse på mellemtrinnet - en ny læselejrskole skal give børnene et fagligt løft og styrke motivationen.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tina Kjærsgaard Lundholm er i gang med en gruppe på ni børn.Foto: Bent Bach

Hvis det halter med at læse, så smitter det af på andre fag og ikke kun dansk, og det kan være svært for børnene at følge med. Det vil Brønderslev Kommune gerne sætte ind overfor, og det gør man i øjeblikket med en læselejrskole, hvor i alt 62 børn får mulighed for at have fokus på læsning i 14 dage. Læsevejleder og lærer, Karen Grøn, oplever, at nogle elever får problemer med læsning på mellemtrinnet. - Det kan betyde, at de ikke kan leve op til de boglige krav, der stilles i folkeskolen, forklarer hun. Læselejrskolen henvender sig til børn i 5. og 6. klasse, og den kører over to omgange, hvor den ene halvdel har afsluttet sin læselejrskole, mens den anden gruppe er i gang med sin anden uge lige nu - det foregår på lejrskolen Vesterskoven ved Brønden. Mellemtrinnet er vigtigt Karen Grøn er en af lærerne på lejrskolen, og hun har også været med til at tilrettelægge læselejrskolen, som er et nyt tiltag i kommunen. Hun peger på, at folkeskolen har fået godt fat om læsning i indskolingen, mens man på mellemtrinnet godt kan have brug for et boost. - En del af børnene har mistet motivationen til det med at læse, derfor er det rigtigt vigtigt, at de får et indspark der, siger hun. Og det får de på læselejrskolen. Her arbejder man meget med motivation og sidder ikke bare dagen lang og terper det, der er svært. Det bliver også arbejdet med det på praktiske og sjove måder. - Blandt andet har vi et forløb med musik, hvor vi arbejder med musik i forhold til læsning, og børnene lærer rytmer og laver rap, fortæller Karen Grøn og forklarer, at musikkens rytme kan være med til at gøre det lettere at lære og at huske. Der er blandt andet også et gps-løb og andre udendørs aktiviteter på skoleskemaet. 100 hyppige ord Skoleskemaet er delt op med forløb med teknisk læsning, læseforståelse og aktiv læsning. En gruppe var i gang med teknisk læsning, da NORDJYSKE besøgte læselejrskolen. Her øvede de de 100 mest hyppige ord. - De 120 mest brugte ord er også dem, vi har flest fejl i, forklarede specialundervisningslærer Tina Kjærsgaard Lundholm, der satte børnene sammen to og to for at øve ord som spurgte, deres og store. Så blev de ord, der volder problemer, gennemgået - læst, stavet og skrevet. Lærerne har børnene i grupper på otte-ni børn, så det betyder også, at der er en normering der giver lærerne ekstra tid til at hjælpe børnene og give dem den individuelle støtte, de hver især har behov for. Bevægelse I Karen Grøns gruppe var man i gang med aktiv læsning - her var der bevægelse på, mens børnene læste sedler op i en rundkreds. Her blev også trænet højtlæsning. Når det gælder læsning, er strategier for at overvinde det svære også vigtigt, og det bliver der også arbejdet med på lejrskolen. - Vi snakker om, hvilke teknikker, de kan bruge, når det støder på ord, de ikke kan læse, fortæller Karen Grøn og giver som eksempler, at de kan dele ordet i stavelser eller læse ordene ved siden af og se, om det hjælper til at det giver mening. Roen og fællesskabet på Vesterskoven håber man også kan gøre sit til at give børnene det løft, de har brug for. - Mange af de børn mangler noget selvtillid i hverdagen, og når de kommer herud sammen med en flok børn, der har de samme problemstillinger og oplever, at de ikke er alene, så gør det noget. Vi ser børn, der blomstrer, og børn, der er glade, siger Karen Grøn, der også roser børnene for at arbejde godt og seriøst med tingene. Læselejrskolen er finansieret af en pulje i kommunen til udviklingsprojekter, og det vides derfor ikke endnu, om den skal gentages.