EMNER

Børn føler sig sikre på nettet

53 procent af eleverne i landets 7. klasser chatter - og de passer på

HJØRRING:Over halvdelen af eleverne i landets 7. klasser bruger jævnligt internettets chatsider, hvor hovedemnerne er venner, kærester, fritid og sex. Det er en af konklusionerne på en undersøgelse, som Red Barnet, Børnerådet og Det Kriminalpræventive Råd har lavet. I undersøgelsen indgik 991 børn fra 55 7. klasser fra hele landet, og fælles for 75 procent af de elever, som chatter, er, at de føler sig trygge på internettet. Følelsen hænger sammen med, at langt de fleste aldrig har oplevet noget ubehageligt. Over 90 procent af børnene har aldrig modtaget trusler, mens 83 procent aldrig eller sjældent har modtaget seksuelle tilbud - ligesom 86 procent siger, at de aldrig eller sjældent har oplevet groft seksuelt sprog. Og at de børn, som oplever noget, de finder ubehageligt, er gode til at enten lukke computeren eller finde en anden chatside. - Børnene er gode til at begå sig på nettet, og undersøgelsen viser også, at børn er meget bevidste om, at man ikke altid kan stole på, hvad andre skriver, siger Anna Karina Nickelsen fra Det Kriminalpræventive Råd, som dog finder den kendsgerning, at en mindre del af børnene bliver udsat for trusler, seksuelle tilbud og tilbud om hæleri for tankevækkende. - Det mener vi er værd at gribe fat i. Det er væsentligt at få kortlagt, om der er sket et normskred i de senere år - og her kan undersøgelsen give en pejling i forhold til de unges brug af nettet, siger hun. Snakker med venner En af de ting, der gør, at mange forældre og voksne kan have svært ved at gennemskue, hvad børnene oplever på internettet, er at de sjældent betror sig til voksne. Langt de fleste vælger en af to muligheder (eller begge), nemlig at forlade chatten omgående, hvis der sker noget ubehageligt, ligesom de betror sig til en jævnaldrende kammerat. Under 20 procent af de adspurgte taler med sine forældre om det skete og endnu færre vælger en anden voksen at betro sig til. - Undersøgelsen viser, at chat er noget privat og personligt for børn, som de sjældent involverer voksne i. Derfor er det meget vigtigt, at oplysningsarbejdet om chat ruster børnene til at handle, når de oplever noget ubehageligt på nettet. I Red Barnet håber vi også, at undersøgelsens resulteter kan fremme samarbejdet mellem chatudbyderne om forbedre de mange chatrum på nettet, siger Kuno Sørensen fra Red Barnet. Anonym frihed Størsteparten af de adspurgte børn svarede, at de optræder med dæknavne på internettet. Anonymiteten giver børnene en frihed, som de bruger til at udtrykke sig mere frit i nogle sammenhænge, hvor de ellers ville være tilbageholdende. Børnene giver i undersøgelsen udtryk for, at de er mere åbne og mindre generte, når de er på chatten end de er i dagligdagen, og at det er en spændende frihed at få - for en tid. Samtidig er de, trods anonymiteten, meget påpasselige med ikke at oplyse personlige detaljer, som kunne misbruges af f.eks. en pædofil på "fisketur". Undersøgelsen viser også, at de unge ikke føler sig isolerede, når de chatter - tværtimod. Samlet peger børnenes svar på, at chat som aktivitet er en beskæftigelse, som både kan være isolerende, men som også åbner for samspil, venskaber og møder.