Skolevæsen

Børn gidsler i det politiske folkeskoleforlig

SKOLEDEBAT:Som svar på Lars Holts indlæg omkring folkeskolen i Jammerbugt Kommune: I en og samme avis står man nærmest i kø for at vaske hænder. Jeg tænker her på Socialdemokratiet, der undskyldende beklager forringelserne på folkeskoleområdet og siger: ”Det er bestemt ikke socialdemokratisk politik at skære i velfærden, som det er sket med det nye budget.” Længere nede i artiklen understreger Torben Nielsen (S), at hvis ikke vi havde været med i forliget, men havde ladet det borgerlige flertal bestemme alene, så havde det set meget værre ud for borgerne. Nu har jeg altid haft meget svært ved at se fornuften i et tvangsægteskab, og jeg finder det fuldstændigt uforståeligt, at man på denne måde har solgt sin uskyld til V og DF, der i forvejen vidste, at de havde flertallet. Venstre er heller ikke sen til at udnytte situationen. I læserbrevet fra Lars Holt (V) og på kommunalbestyrelsesmødet nævnes med rette et bredt flertal eller med 25 ud af 27 mulige stemmer, som en understregning af, at der skam er opbakning til beslutningerne. Jeg kan kun opfordre socialdemokraterne til hurtigst muligt at søge skilsmisse og genfinde de gamle ægte socialistiske toner. Moderne politik er ikke et spørgsmål om, at vi alle er i samme båd, men en kamp om holdninger, retten til velfærd, retten til ordentlige betingelser og et værdigt liv. Moderne politik handler om tydelighed i politiske grundholdninger – også kommunalt. Når man som Venstre har magten, så behøver man åbenbart ikke dialogen med befolkningen. Når man har magten, så kan man gøre lige nøjagtigt, som man vil. Jeg håber, at de som sidste gang lagde deres stemme på Venstre, i disse dage krummer så meget tæer, at tæerne endnu ikke er rettet ud ved næste valg, så de kan huske at borgerinddragelse, dialog, nærdemokrati mv. kun var noget man sagde før valget, og ikke havde som mål efter valget. Helt ærligt, hr. Lars Holt. Er det så ikke svært at være bydreng for den tavse borgmester? Eller vil du måske svare på mine ni spørgsmål omkring folkeskoleforliget? Hvis du vil, så kan du i samme omgang forklare, hvordan politikerne kvitterede ved at friholde specialundervisningen fra besparelserne. Så vidt jeg er orienteret, så har I bare udskudt beslutningen til næste år. Jeres beslutning sender folkeskolerne i Jammerbugt Kommune ned blandt den dårligste fjerdedel på landsplan. Det reagerer vi imod. Skoleledere melder fra, skolebestyrelsesmedlemmer melder fra, forældrene melder fra. Stress, urimelige arbejdsvilkår, dårligt arbejdsmiljø, manglende sammenhæng mellem det vi gerne vil og skal ifølge loven og det vi kan økonomisk. Taberne af en skole med færre voksne og manglende fortsat uddannelse og udvikling, færre timer på elevskemaet, gamle bøger, nedslidte lokaler osv. er og bliver børnene. Jeres politik rammer også børnene. Derfor er jeres beslutning forkert. Og jeg som troede at det kun var som uansvarlig voksen, at man tillader sig selv at tage børn som gidsler.