Børn helt ned til fire år oplever at blive mobbet

KØBENHAVN:Mobberi begynder allerede i børnehaven. Godt nok ikke som udspekuleret bagtalen og holden udenfor, men børn helt ned til fireårsalderen oplever, at de bliver mobbet fysisk med for eksempel at blive slået, sparket og skubbet. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Roskilde Universitet, der er udarbejdet i forbindelse med Mary Fondens og Red Barnets anti-mobbeprogram "Fri for Mobberi". Undersøgelsen viser også, at effektive anti-mobberedskaber og voksnes synlighed spiller en afgørende rolle for at komme mobning til livs. Undersøgelsen bygger på interview med 145 børn fra skoler og daginstitutioner i Aarhus, Gentofte og Kolding, og mens børnehavebørnene typisk fortæller om fysisk drilleri, er beretningerne fra børnene i 2. klasse mere detaljerede. De vidner om en langt mere subtil form for drilleri med eksempelvis intriger og udelukkelser, viser undersøgelsen. - Det er slående, i hvor høj grad de adspurgte børn i både børnehaver og de mindste skoleklasser faktisk oplever drillerier og mobning som en meget alvorlig del af deres hverdag. Det giver os et klart billede af, hvor afgørende det er at sætte ind mod mobning så tidligt som overhovedet muligt, siger Helle Østergaard, projektchef i Mary Fonden. Undersøgelsen viser også, at de voksne spiller en afgørende rolle i opbygningen af sunde børnefællesskaber uden mobning, uddyber forskningsleder og professor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet Jan Kampmann./ritzau/