Børn i Asylcentre

Seneste opgørelse er fra 30. september, og her var der i alt 702 indkvarterede børn i centersystemet. Af de 702 børn havde 548 en opholdstid på mindre end et år (78 procent), 154 børn havde en opholdstid på mere end et år. mens 55 havde en opholdstid på mere end fire år (7,8 procent).