EMNER

Børn i sorg hjælpes af korps af frivillige

FJERRITSLEV:Sorggrupper for børn, der har mistet en af deres forældre, er kommet godt i gang i Han Herred. Grupperne blev etableret sidste efterår i regi af Sund By i Fjerritslev og Brovst, og der har vist sig basis for at oprette en gruppe for 8-12 årige børn og en gruppe for 12-16 årige, oplyser sundhedskoordinator Kimma Thomsen, Fjerritslev Kommune. Ni kvinder, der alle som barn selv har mistet en af deres forældre, udgør et hold frivillige, der leder de to grupper, som mødes hver fjortende dag. - Kvinderne arbejder i forvejen inden for sundhedssektoren og har derfor også en professionel viden. Men det vigtige er, at de fra sig selv ved, hvor smerteligt det er som barn at gå alene med sin sorg, fortæller Kimma Thomsen. - De har oplevet en mur af tavshed. Folk går over på den anden side af gaden for at undgå at tale med dem, og i skolen var der ingen eller meget lidt hjælp at hente. - På den måde kan man gå i flere år, og det kan gøre megen skade på et barns sind og udvikling. Så det handler om at være god til at lytte og parat til at tale om ting, der gør ondt. Det kan de frivillige, fordi de ved hvor vigtigt det er, siger Kimma Thomsen. Hun oplyser, at det overvejes, om møderne skal flyttes fra Sund By i Brovst til Familiehuset i Fjerritslev. - Forholdene i Brovst er udmærkede, men de fleste deltagere kommer fra Fjerritslev, så det vil være mest praktisk at holde møderne her, når Familiehuset får bedre plads. Der er lavet et regelsæt for de frivillige, så der er diskretion omkring det børnene fortæller, og før et barn kommer med i en sorggruppe, er der en forsamtale mellem barnet, den efterladte mor eller far og en psykolog. De frivillige har socialrådgiver Jes Dige fra Kræftens Bekæmpelse som supervisor, så man får jævnlig rådgivning fra en professionel sparringspartner. Det er gratis at være med i sorggrupperne, og de frivillige får dækket deres omkostninger ved et tilskud fra puljen til frivilligt socialt arbejde i de to kommuner. Kimma Thomsen pointerer, at det ikke er et krav, at det er en ny sorg, et barn er ramt af. Det kan også være ubearbejdede forhold ved et dødsfald for år tilbage, der trænger til at blive talt igennem.