Børn indlægges blandt psykisk syge voksne

370 børn sidste år tvangsindlagt på voksenafdeling. Nordjylland ændrer praksis.

Mange forældre, der akut henvender sig med et psykisk sygt barn, har i flere år måttet acceptere, at barnet indlægges på psykiatrisk voksenafsnit. Det skyldes mangel på sengepladser og ekspertise i børne- og ungdomspsykiatrien. Stik imod FN's børnekonvention og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skete det i 13 procent af tilfældene sidste år, viser tal fra Danske Regioner. Det svarer til 370 børn og unge. Bør slet ikke finde sted Børne- og ungdomspsykiater Hanne Børner, som er formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, kalder det uacceptabelt. - Det er meget kritisk i mine øjne og bør slet ikke finde sted, og det viser, at der er stort behov for at oprette akutte afsnit til disse børn og unge, påpeger hun. I Nordjylland havner børn og unge også blandt psykisk syge voksne, hvis der er behov for en akut tvangsindlæggelse. Problemet forventes løst til efteråret - Den situation vil vi gerne undgå, for det er uhensigtsmæssigt og skadeligt for børnene, siger psykiatridirektør Per Lund Sørensen. Regionen regner med at komme af med problemet til efteråret, hvor der oprettes et par isolerede sengepladser til børn og unge. Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard (V), understreger, at regeringen allerede har påpeget utilfredshed over for regionerne: - Børn hører under ingen omstændigheder hjemme blandt voksne psykisk syge. Det er bl.a. derfor, vi har givet regionerne midler til at opruste i børnepsykiatrien.