Børn kender ikke færdselsregler

Nedslående resultat ved cyklistprøve i Østervrå, hvor kun en enkelt af 36 elever gennemførte med blot én fejl

ØSTERVRÅ:Skolebørn kender tilsyneladende ikke færdselsreglerne. Skræmmende lyder den alarmerende melding i forbindelse med de netop afviklede cyklistprøver på Torslev Centralskole i Østervrå. Alt for mange havde graverende fejl i den praktiske prøve. Det var et meget nedslående resultat, der mødte færdselslærer Ernst Bechmann, Torslev Centralskole og politiet i Sæby i forbindelse med afviklingen af den årlige cyklistprøve. Prøven havde deltagelse af 36 elever fra skolens sjetteklasser. Både lærer og ordensmagten måtte konstatere, at alt for mange af eleverne havde problemer med at gennemføre især den praktiske prøve tilfredsstillende. Cyklistprøven er en del af skolens trafikundervisning. Prøven består af en teoretisk og en praktisk del. Gik helt galt I den teoretiske prøve klarede eleverne sig rimeligt. Men derimod gik det i den praktiske prøve helt galt for en betydelig del af eleverne. De overholdt kun i ringe grad færdselsreglerne, selvom de godt vidste, at der var kontrollanter rundt om på ruten. Teoriprøven består af 10 spørgsmål med tilknyttede fotos fra trafikken. Eleven skal vælge ud fra flere forskellige svarmuligheder, hvad han eller hun vil gøre som cyklist i den givne situation. Ingen af eleverne kunne svare rigtigt på alle 10 spørgsmål. Under den praktiske prøve skulle eleverne cykle en fire km lang rute. Langs ruten var der placeret kontrollanter, der bedømte elevernes færdigheder i trafikken. Kun en enkelt elev klarede sig fint med kun én registreret fejl. Ellers gik mange af fejlene bl.a. på manglende orientering, manglende tegngivning og undladelse af at overholde vigepligten. I de to prøver kan eleverne opnå et samlet pointtal på 600. Den elev, der blev bedst placeret, opnåede et samlet pointtal på 540. Men en alt for stor del af eleverne opnåede ikke særligt høje pointtal. Fem af de deltagende cyklister fik endog registreret minuspoint for deres prøve. - Det er skræmmende, erkendte lærer Ernst Bechmann efter prøven.