Børn kommer i farezonen

Jeg er som mor til et barn med autisme meget bekymret ved udsigten til at mit barns skole, en amtslig specialskole, skal overgå til kommunalt regi.

Min søn vil ikke have nogen som helst glæde af nærhedsprincippet, han har ingen interesse i venner fra nabolaget. Derimod har han stor glæde af at gå i en skole hvor personalet har søgt hen, fordi de her interesse i at undervise børn med autisme, og derfor har videreuddannet sig indenfor dette handicapområde. Jeg frygter at min søn skal blive overført til en specialklasse i et hjørne af den lokale folkeskole, med en lærere som ikke har nogen som helst viden om hans handicap, så kan alle de såkaldte "normale" børn gå og fryde sig over ikke at høre til i "tossehjørnet". Hvis kommunerne ikke troede på, at de kunne spare penge, ville de slet ikke vise interesse i at overtage specialskolerne. Det er jo økonomiske og ikke videns baserede begrundelser som ligger bag kommunereformens forslag om at flytte specialskoleområdet. Når man så tænker på hvor ringe det står til på mange folkeskoler skulle man syntes at kommunerne havde hænderne fulde med at få dem op at stå, og ikke behøvede at påtage sig en opgave, som så helt klart vil overstige både deres budgetter og deres formåen. Der findes jo ingen ekspertise indenfor autismeområdet i kommunerne, og da slet ikke på kommuneskolerne. Lad de amtslige specialskoler blive i regionen, der ligger alle andre tilbud til handicappede, så dermed vil familierne til børn med handicap få èn indgang, og er det ikke det hele kommunereformen går ud på?