EMNER

Børn må godt være kede af det

Hvordan griber man egentlig tingene rigtigt an, når man som voksen står ansigt til ansigt med et barn, der sørger? Det har 20 ansatte fra børnehaver, sfo'er og en efterskole i Hobro Kommune været på et tre dage langt kursus i. Underviseren var Jes Dige fra Kræftens Bekæmpelse, der har stor erfaring i at oprette sorggrupper for børn, der har mistet en forælder. I går var sidste kursusdag i Bie Centeret, hvor Jes Dige gav gode råd om samtaleteknik. - Når et barn er rigtig ked af det, har vi nemt ved at sige "sysh, du skal ikke græde mere". Man ønsker, at det sørgerlige går over. - På kurset har vi lært, at vi skal lade barnet få sorgen ud og opmuntre barnet til selv at sætte sine egne ord på, siger Solveig Bjørn, der arbejder som støttepædagog i Hobro Kommune. Der er nu en egentlig sorggruppe for børn og unge på vej i Hobro Kommune som en udløber af kursusdagene, der var arrangeret af Sund By Hobro. - Et par af kursusdeltagerne har vist interesse for at gå ind i arbejdet med en sorggruppe. Det er vigtigt, at dem, der er med, er professionelle, der er vant til at have med børn at gøre, fortæller sundhedskoordinator Rikke Gjellerod fra Sund By Hobro, der vil lægge lokaler til den nye sorggruppe.