Børn med problemer samles på færre skoler

Flere skal starte i en normal børnehaveklasse

AALBORG:Børn med psykiske og sociale problemer skal fra næste skoleår samles på færre skoler. Her kan de til gengæld blive i hele skoleforløbet, hvis det er nødvendigt. Samtidig skæres antallet af pladser til den gruppe børn ned fra 133 til 120. Det betyder, at flere skal starte i en normal børnehaveklasse, og så vil det senere vise sig, om de kan blive der. Det sparer Aalborg Kommune 1,8 millioner kroner på årligt. Men det har ikke været målet med omlægningen, understreger skolechef Henrik Mortensen. - Hele øvelsen går ud på at få mere system i tingene. Det er en tilfældighed, at det også giver et provenu, siger han og tilføjer, at de penge, der spares på de såkaldte AKT-klasser, skal blive i systemet og bruges til at styrke den pædagogiske og psykologiske rådgivning til skolerne. Sådan lyder det oplæg i hvert fald, som skole- og kulturudvalget skal tage stilling til i næste uge. Bliver i systemet Skolesystemet har flere typer specialklasser, hvoraf nogle specielt er for børn med indlærings- og læsevanskeligheder. AKT-klasserne derimod er for børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Nogle er DAMP-børn, og mange af børnene kan ikke klare at tilbringe dagen i så store grupper, som en normal klasse er. - Der er en meget stærk tendens til, at de børn, der starter i en AKT-indskolingsgruppe, de bliver i systemet hele vejen igennem skoleforløbet. Der er ikke ret mange, der bliver sluset ud i en normalklasse, siger Henrik Mortensen. Derfor ser han en fordel i at samle de forskellige AKT-tilbud i kommunen, så børnene ikke behøver at flytte skole flere gange, men kan gå i samme klasse hele vejen igennem. - Men målet skal stadig være, at børnene skal tilbage til distriktsskolen på et tidspunkt. Og vi vil også gerne prøve at lade flere af dem starte i en normal børnehaveklasse fra starten af, siger skolechefen. Dårlig idé Det synes Mette Dahl Thellufsen, formand for skolebestyrelsen ved Tornhøjskolen, er en rigtig dårlig idé. - Der er i forvejen blevet færre pladser til de børn, der ikke kan blive i de almindelige klasser. Hvis man lader et AKT-barn starte i en børnehaveklasse, så kan det barn nå at ødelægge meget, både for klassen og for sig selv, før man beslutter sig for at flytte det, mener hun. Mette Dahl Thellufsen mener, at al den snak om rummelighed i folkeskolen efterhånden er drevet lige vidt nok. - På den ene side vil man have en mere rummelig skole. Men på den anden side vil man have mere faglighed. Det er to modsatrettede ting, påpeger hun. Længere at køre Oplægget til en ny organisering af AKT-klasserne har været ude til høring på skolerne, og fra skolebestyrelsen ved Tornhøjskolen er svaret klart. De ønsker at beholde den AKT-indskolingsgruppe, der findes på skolen i øjeblikket. - Vi har været meget glade for at have den gruppe her på skolen. Det betyder, at børn fra Aalborg Øst kan blive i nærområdet i stedet for at skulle ud at køre. DUS-ordningen har samtidig gjort meget for, at børnene bevarer kontakten til deres kammerater, og det mister de også, hvis de bliver flyttet til en skole længere væk, siger Mette Dahl Thellufsen. Hun kan godt se en fordel i, at de mange spredte tilbud til AKT-børn, der findes i dag, erstattes af mere samlede skoleforløb. Men det skal ikke være på bekostning af et tilbud i Aalborg Øst, mener hun. Nedlægges Det nye system, som skole- og kulturudvalget skal tage stilling til i næste uge, betyder, at de fleste AKT-børn samles på Seminarieskolen, Gl. Lindholm Skole og Nr. Uttrup Skole. Her vil de kunne gå lige fra børnehaveklasse til 10. klassetrin. Indskolingsgrupperne på Tornhøjskolen og Sofiendalskolen nedlægges, og det samme gør praktikklassen på Gistrup Skole, Theo-klassen i Frejlev og AKT-klassen på Gug Skole. Af de tilbud, der findes i dag, overlever Gårdskolen i Nørholm, praktikklassen og "Ny Start" på Højvangskolen og Kivaen på Vejgaard Østre Skole.