EMNER

Børn med talebesvær skal hjælpes hjemme

Gruppe i Rostrup for børn med talevanskeligheder nedlægges og erstattes af to nye i Hobro og Hadsund

Sproggruppen i Rostrup, der har hjemme i landsbyordningen, nedlægges og erstattes af to nye sproggrupper i Hobro og Hadsund. Arkivfoto: Martin Damgår

Sproggruppen i Rostrup, der har hjemme i landsbyordningen, nedlægges og erstattes af to nye sproggrupper i Hobro og Hadsund. Arkivfoto: Martin Damgår

Små børn med talevanskeligheder slipper for den lange taxatur til Aalborg, og kommunen kan sætte et nyt tilbud i stedet, der er lige så kvalificeret. Disse argumenter fra forvaltningen har overbevist politikerne i børne- og familieudvalget om det fornuftige i, at Mariagerfjord Kommune hjemtager nogle opgaver fra Taleinstituttet i Aalborg. - Vi kan gøre det lige så godt selv, og børnene undgår den lange tur i taxa. Vi hører også, at afstanden til Aalborg har afholdt nogle børn fra at benytte tilbuddet, siger formand for børne- og familieudvalget Jørgen Pontoppidan (V). Sproggruppe i Rostrup lukker Fremover skal børn, der har lettere sprogvanskeligheder, have hjælp i to kommunale sproggrupper. Den ene ved Daginstitution Rosenhaven i Hørby Skoleby, der åbner i begyndelsen af 2011. Den anden i daginstitution Væksthuset i Hadsund. Beslutningen i børne- og familieudvalget indebærer, at en eksisterende sproggruppe i Rostrup nedlæg- ges i 2011, når den ny daginstitution i Hørby Skoleby slår dørene op.