Børnepasning

Børn nok til to klasser er sivet væk

Ventelisten til børnehaver er pist væk

FREDERIKSHAVN:Børnetallet rasler ned i Frederikshavn. Børn nok til at fylde to skoleklasser er i løbet af sommeren slettet fra ventelisten til børnehaver og vuggestuer i kommunen. I alt 33 børn er "forsvundet" - vel at mærke ud over den normale nedgang i antallet af ventelistebørn på grund indtaget i børnehaver i forbindelse med skolestart. Det oplyser formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF). Der er flere årsager til det dramatiske fald på ventelisten. Paul Rode Andersen siger, at en vigtig årsag er, at familier med børn flytter fra kommunen. Men samtidig med reduktionen af ventelisten er antallet af børn i småbørnsordninger steget. Småbørnsordninger er baseret mere på socialt samvær med andre børn end på pasning. Derfor kan den lavere efterspørgsel efter børnehavepladser også delvis være et udslag af, at flere er blevet arbejdsløse og fravælger institutionsplads til deres barn. En tredje årsag til, at presset på instutionspladser er faldet, er at prognoser for den demografiske udvikling ikke har holdt stik. Et generelt fald i børnetallet er slået hurtigere igennem end ventet. De overraskende mange frameldinger fra ventelisten betyder, at nettoventelisten til børnehaver nu er nede på seks. Ganske vist står 30 opført på ventelisterne til de enkelte børnehaver. Men 24 af ventelistebørnene optager en plads i en anden børnehave. To bliver passet i dagpleje. Kun fire på ventelisten er ikke i anden kommunal pasning. Forældre kan altså med kort varsel få en plads i børnehave. Måske ikke i den børnehave, der ligger lige om hjørnet. Men så i en anden. - Det er et mål, vi har kæmpet for at nå i alle de år, jeg har været med i kommunalpolitik, konstaterer Paul Rode Andersen, men det store frafald på ventelisten i sommerferien afspejler samtidig en dyb krise i kommunen. Til vuggestuer er fortsat venteliste. 21 børn i dagpleje er skrevet op til vuggestue, og derudover står yderligere fire på venteliste. Det er dog ikke fraflytning, som er den væsentligste årsag til faldet i antallet ventelistebørn, pointerer Paul Rode Andersen og remser navne op på en række børnehaver, som er taget i brug inden for senere år. Den nyeste er børnehaven Øster Dahl ved Flade Kirkevej. Den blev taget i brug i sommer og gav en nettoforøgelse på 15 pladser i forhold til den nu rømmede børnehave Vestenvinden i det tidligere Røde Kors Center på Niels Bohrsvej. Paul Rode Andersen erkender, at det fremover kan blive aktuelt at regulere antallet af børnehavepladser i kommunen nedad. Af den grund har børne- og ungdomsudvalget bedt forvaltningen om at være specielt opmærksom på bevægelser på ventelisten og rapportere dem til udvalget. En regulering i antallet af børnehavepladser vil efter Paul Rode Andersens vurdering skulle ske ved at nedsætte antallet af pladser i de enkelte børnehaver. At nedlægge børnehaver er ikke aktuelt. Se 24Nordjyske i aften kl. 18.40.