Børnepasning

Børn og dyr skal adskilles

{ I fremtiden skal børn og dyr i dagplejen i Brønderslev opholde sig hver for sig. Dyrene må som udgangspunkt ikke være sammen med børnene hverken ude eller inde, og der skal laves en særskilt kontrakt på alle dagplejere, der har hund, kat, kaniner eller andre dyr, hvor det præciseres, hvor dyrene skal være i dagplejens åbningstid. Det er en stramning for de dagplejere, der bor i den gamle Brønderslev Kommune, mens det er en videreførsel af de regler, der i flere år har været gældende i Dronninglund. Det er dagplejerne selv, der er nået frem til de nye regler, der er vedtaget i et elleve mand stort udvalg, der udgøres af dagplejernes og dagplejepædagogernes tillidsrepræsentanter.