Børn og skoler var i centrum

besparelser for 30 millioner kroner og en kassebholdning ved udgangen af 2004 på godt 22 millioner kroner

HJØRRING:Det blev besparelserne indenfor skole- og daginstitutionsområdet, der fik de fleste ord med på vejen, da Hjørring Byråd vedtog budgettet. I alt er der fundet besparelser på 30 millioner kroner, og det vedtagne budget skulle betyde, at man kommer ud af 2004 med en kassebeholdning på godt 22 millioner kroner. Besparelserne på skole og daginstitutioner udgør godt tre millioner kroner, mens arbejdsmarkedsudvalget, hvor overskridelserne har været størst, og kommet med de største besparelser.Og det besparelser, der koster godt en snes job. Selv om budgettet er vedtaget af forligspartierne Socialdemokrater, Venstre og de konservative, kunne hverken Venstre og eller Socialdemokraterne stille med enige grupper. John Bagger (S) stemte imod besparelser på skole og dainstitutionsområdet. Det gjorde Venstres Else Købstrup også. Venstres gruppeleder, Jørgen Lind Thomsen, beklagede i sine kommentarer til budgettet, at det ikke var en enig gruppe, der stod bag. Han gav videre udtryk for, at ikke alle besparelser ikke er blandt Venstres livretter. - Men i et forlig mellem tre politiske partier må man nødvendigvis tage det sure med det søde, sagde Jørgen Lind Thomsen. Venstres gruppeleder sagde videre, at det vedtagne budget er det mest bæredygtige i mange år. Skatten holdes i ro og med den budgetterede kassebeholdning er der også skabt økonomisk råderum til de uforudsete udgifter, der altid kommer. Den socialdemokratiske gruppeleder, Helmuth Zickert, sagde, at socialdemokraterne lægger ryg til besparelserne, selv om de ikke synes, det er særligt sjovt. - Alle områder har været under lup, og alle områder i den kommunale økonomi er med til at løse opgaven, ikke nødvendigvis med samme relative vægt, men med betydelige bidrag, sagde Helmuth Zickert, der også kunne glæde sig over et budget med en rimelig kassebeholdning. Jens Broen fra de konservative, stemte sammen med det andet konservative byrådsmedlem, Per Larsen, for hele budgettet. - Når så mange bakker op om budgettet, tyder det på, at det er et nødvendigt onde med besparelser, sagde han. Vi har stadig et rimeligt serviceniveau i forhold til vores udskrivningsgrundlag. Jørn E. Christiansen (SF), hvis 16 ændringsforslag enstemmigt blev forkastet, gav udtryk for, at scenen er sat for det politiske teater 2004. "De tre musketerer" kaldte han forestillingen, hentydende til de tre partier bag forliget. - Det gælder om ikke at stå alene, men at fortælle tilskuerne, at nu deler vi ansvaret med hinanden. Men hvornår er man ansvarlig, spurgte Jørn. Er det når man sparer på hjemmehjælp, psykiatri, plejeboliger, dampbørn, undervisning og børnepasning? Det mener vi ikke i SF, sagde Jørn E. Christansen.