Børn og unge inviteres i filmklub for 33. gang

FJERRITSLEV:Egnsbank Han Herred og Fjerritslev Kino samarbejder om at vise film for børn og unge, og nu står den 33. sæson for døren. Børn fra 1. til 4. klasse bydes på filmene Peter Pan, Hodja fra Pjort, Møgunger, Zafir, Valhalla og Bjørnebrødre, mens elever fra 5. klasse og op kan se Midsommer, El Bola (Kuglen), 2 Fast - 2 Furious, 2 ryk og en aflevering, Kops og Spider-Man. Programmet er udsendt via skolerne, og der plejer at være rift om de 90 pladser til hver forestilling. Premieredatoen er 27. september. Bag filmklubben står et udvalg, som primært består af folkeskolelærere, bistået af Kurt Kristensen fra bankens marketingafdeling. Efter mange år med uændret besætning har der netop været udskiftning på et par af pladserne. Lærer Jørgen Thue Pedersen, der har været med siden filmklubbens start, hans hustru Lisbeth samt kollegaen Karen Jørgensen er blevet afløst af lærerne Gitte Bislev og Jesper Hoffmann.