EMNER

Børn og unge svigtes

PSYKISKE PROBLEMER: Jeg blev dybt rystet, da jeg forleden i NORDJYSKE Stiftstidende læste, at Marianne Nørgaard fra Vodskov, der er mor til en dreng på syv år, må vente over tre år på at komme til en samtale på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Aalborg. Drengen skal undersøges for ADHD, og moderen er forståeligt nok chokeret over meddelelsen fra den ungdomspsykiatriske afdeling i Aalborg. Ganske vist er der mulighed for et privat tilbud som alternativ til det offentlige tilbud, men her er der også ventetid. Uanset, så må familien vente til omkring jul med en udredning. For mig er eksemplet fra Vodskov blot endnu et bevis på, at der i allerhøjeste grad er behov for nytænkning inden for regionen. Det er velkendt, at der er mangel på speciallæger i Nordjylland, og dette gælder desværre også inden for det psykiatriske område. Derfor findes der ingen lette løsninger på problemet. Men psykiatriområdet har i mange år fået alt for lidt opmærksomhed, både fra politisk side og fra sundhedsvæsenets side. Mange opfatter psykiatrien som en slags vedhæng til det ”rigtige” sygehus og sundhedsvæsen. Det skal der gøres op med. Alene det manglende fokus på området bidrager til, at speciallæger holder sig væk og til at de lægestuderende alt for ofte fravælger en karriere inden for psykiatrien. Vi må således stille krav om, at der fremover kommer langt mere fokus på det psykiatriske område, og at alle med psykiatriske lidelser sikres behandling inden for behandlingsgarantien. Venstre har tidligere slået til lyd for, at der oprettes større sundhedscentre, bl.a. for at lette rekrutteringen af alment praktiserende læger. For mig at se vil sådanne sundhedscentre også helt oplagt kunne rumme flere psykiatriske funktioner. Hvis flere psykiatere, psykologer og socialrådgivere mv. samles ét sted, vil der dels kunne opnås en større videns- og erfaringsudveksling og frem for alt, vil et større samlet miljø af specialister indenfor psykiatrien helt naturligt tiltrække flere dygtige specialister til landsdelen. Ved at styrke indsatsen på dette vigtige område kan vi være med til at sikre, at der ikke i fremtiden kommer lige så ulykkelige eksempler som eksemplet fra Vodskov. Det er uværdigt for den enkelte familie at skulle vente i årevis på en udredning. Det kan vi som samfund ikke være bekendt, og vi må gøre hvad vi kan for at ændre det.