Børn og voksne forlod Tvindhjem

Udbrydere fra Tvindopholdssted har åbnet nyt opholdssted i lille by uden for Frederikshavn

Ledelse 9. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: En konflikt mellem ledelse og bestyrelse på den Tvindrelaterede døgninstitution Nordlys i Frederikshavn er nu endt med, at leder, personale og børn er flyttet fra opholdsstedet. De har indrettet et nyt socialpædagogisk opholdssted med navnet Vendsyssel i en villa i Gærum seks kilometer sydvest for Frederikshavn. Opholdsstedet, som tager sig af døgnbehandling af børn og unge, er netop blevet godkendt af Nordjyllands Amt. - Skilsmissen er foregået på en fin og konstruktiv måde. Vi fik lavet en god slagplan sammen med bestyrelsen på Nordlys, siger Torkild Mølholt - tidligere leder på Nordlys og leder på det nye opholdssted i Gærum. Torkild Mølholt afleverede sin opsigelse på Nordlys inden sommerferien efter en række diskussioner mellem ham og bestyrelsen, der består af Tvindfolk. Torkild Mølholt og personalet på Nordlys følte, at bestyrelsen tvang opholdsstedet ind i et tæt samarbejde med andre Tvindsteder. For eksempel via fællesarrangementer og fællesmøder. Og det stred ifølge Torkild Mølholt mod aftalen ved ansættelsen. - Vi er under ansættelsessamtaler blevet lovet frihed og rummelighed og fik en klar aftale om ikke at være en del af Tvind. Derfor er vi blevet ansat under forkerte forudsætninger, skrev lederen i sin redegørelse til amtet. NORDJYSKE har fået aktindsigt i sagen. Ud over personalet bakkede forældregruppen Torkild Mølholt op, og børnene blev udskrevet fra Nordlys. Amdifængsling Samtidig oplevede Torkild Mølholt, at fængslingen af Mogens Amdi Petersen har gjort det meget svært at drive et Tvindrelateret opholdssted. I månederne efter fængslingen kom der kun ganske få og i øvrigt ikke relevante henvendelser fra kommuner, som ledte efter anbringelsessteder til børn. - Nogle af sagsbehandlerne slog fast med det samme, at de ikke måtte samarbejde med Tvindopholdssteder, siger lederen. Åbningen af det nye opholdssted har bekræftet Torkild Mølholt i, at Tvindrelationerne var et problem i driften af Nordlys. - Dagen efter vi åbnede det nye opholdssted, havde vi allerede fire børn på venteliste, siger Torkild Mølholt. Opholdsstedet Vendsyssel huser seks-syv børn mellem 13 og 18 år. Der er tale om børn, som af forskellige grunde ikke kan bo hjemme, og som har sociale problemer. Tilbage står opholdsstedet Nordlys i Frederikshavn uden ledelse, uden personale og uden børn. Men med en bestyrelse der håber at kunne fortsætte. - Vi er da helt klart i en krise i øjeblikket. Men kriser er til for at overvindes, og vores hensigt er helt klart at drive opholdsstedet videre, siger bestyrelsesformand for Fonden for opholdsstedet Nordlys Thomas Højmark. Først og fremmest skal Nordlysbestyrelsen have styr på økonomien og have hyret nyt personale. Nordjyllands Amt har nemlig lukket for tilgangen af børn og unge til opholdsstedet, indtil økonomien er på plads, og indtil opholdsstedet har ansat en leder og et personale, som amtet kan acceptere. Thomas Højmark vil ikke kommentere Torkild Mølholts udsagn om opholdsstedets nære samarbejde med andre Tvindinstitutioner, men nøjes med at konstatere, at Nordlys-bestyrelsen og Torkild Mølholt så forskelligt på tingene.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...