Lokalpolitik

Børn på farlig vej næppe med bus

KLEJTRUP:Der lægges op til et nej til at udvide skolebuskørslen til også at omfatte omkring en halv snes børn på strækningen Herredsvejen 199 og ind til Klejtrup By. I hvert fald foreligger der til Møldrup Byråds møde på tirsdag indstillinger fra såvel økonomiudvalget som børne- og kulturudvalget om ikke at tilbyde skolebuskørsel for de pågældende børn, der ikke opfylder kriteriet om, at de skal have mindst 2,5 km til skole. Baggrunden for sagen er en henvendelse i efteråret til kommunens tekniske forvaltning fra fire forældrepar, der bor på den pågældende strækning på Herredsvejen. Forældrene finder skolevejen trafikfarlig, og og det har politimesteren i Viborg efterfølgende støttet dem i. For øjeblikket er der 11 børn, som ikke opfylder afstandskriteriet, hvorfor kommunen foretog en beregning af udgifterne ved at dispensere fra 2,5 kilometers-kravet og lade de pågældende børn køre med bus til at skole. Det er beregnet til at koste 57.000 kr. mere årligt. I stedet for ekstra skolebuskørsel mener børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget, at man i stedet bør se på, hvordan trafiksikkerheden på vejstrækningen kan forbedres.