Børn på motionsmærkerne SUNDT: Næste år sætter kommunen 300.000 kr. til rådighed

Næste år sætter kommunen 300.000 kr. til rådighed

HOBRO:Maria Betzer og Rakul Elankeswaren har siden august været på mærkerne. De var ekstra aktive, da fritidsklubben Fritteren i Hobro 12 tirsdage lavede forskellige former for motion. Klubben deltog i projektet "Young Star", som sætter fokus på sund kost og motion og på at få børn til at bevæge sig mere. Deltagerne fik en Smiley-mærkat, hver gang de var med. Desuden kunne børnenen vinde ekstra ved at motivere kammerater til at gå med eller i øvrigt gøre en ekstra indsats. Maria Betzer høstede 17 mærker, mens Rakul Elankeswaren fik 16. Rækken af tirsdage med motion bød på blandt andet løb, hurtiggang, stjerneløb, fodbold, aerobic, hockey, afspænding, stikbold og gymnastik. Den sluttede utraditionelt med et lagkageløb, der var en passende, festlig afrunding, men nok gik en smule på kompromis med temaet om sund kost. Pulje åbner for kassen Projektet "Young Stars" var sat i værk af Hobro Kommunes børne- og kulturudvalg, som næste år for alvor skubber på for at få kommunens børn og unge i en sundere tilstand. Udvalget har netop godkendt retningslinjerne for en pulje, som skoler og institutioner kan søge støtte i. Der er 300.000 kroner at hente i puljen, og i alt er der på næste års budget sat en halv million kroner af til fokus på kost og bevægelse. Institutionerne kan søge om penge til projekter og tiltag, som fremmer bevægelse og sund kost blandt børn. De skal søge pengene i begyndelsen af næste år, og politikerne vil lægge vægt på blandt andet nyskabende tiltag. Det tæller også, hvis idéerne senere kan blive fast rutine, ligesom tværfaglige projekter foretrækkes.