EMNER

Børn på springtur i Rørbæk

Nyt hegn ved legeplads skal løsrive personale fra rollen som vagtværn

RØRBÆK:Nogle af børnene i Græshoppen i Rørbæk tager det næsten bogstaveligt, at de går i en natur- og idrætsbørnehave. Et par enkelte af dem har nemlig tidligere i efteråret under leg været på regulær springtur, uden at personalet opdagede det. En dame kom efterfølgende og afleverede dem. Episoden har fået personalet til at diskutere problemet med børn, der går deres egne veje under ophold på legepladsen. Resultaet er blevet et forslag fra personalet og forældrebestyrelsen til kultur- og socialudvalget om, at der bliver etableret et omkring 200 meter langt hegn omkring legepladsen for at sikre børnene. I brevet til udvalget påpeges, at personalet med den nuværende situation ikke tør fordybe sig i leg og aktiviteter udendørs på legepladsen. Alle kræfter bliver i stedet brugt til at holde øje med, at ingen af børnene forlader stedet. Forældre utrygge Børnehaven har også enkelte gange oplevet andre børn forlade legepladsen og på egen hånd blandt andet gå ud på den tilstødende mark bag bålhuset. Personalet har her heldigvis selv været opmærksomme på forsvindingsnummeret og hurtigt fået dem tilbage igen. De forskellige episoder med børn på springtur har også skabt bekymring blandt forældrekredsen. Blandt andet har et par valgt at være til stede i børnehaven, hver gang deres barn er udendørs på legepladsen. Børnehaveleder Jill Nielsen ønsker ikke at kommentere situationen, men henviser i stedet til lokalpolitikerne. Det vil Lenette Jensen som formand for forældrebestyrelsen derimod. - Som forældre støtter vi ledelsens ønske om et hegn omkring legepladsen for at gøre det til et sikkert sted for vore børn at være. Udgangspunktet for naturbørnehaven ved åbningen var godt nok intet hegn, men erfaringer med flere episoder her i efteråret viser nødvendigheden af det, understreger Lenette Jensen. Hun ønsker dog ikke et meterhøjt eller superflot hegn etableret, men i stedet blot et, der hindrer nogle af de knap 40 børn i at forsvinde fra legepladsen. - Pædagogerne bruger i dag jo al deres tid på at fungere som en slags vagtværn, når de sammen med børnene opholder sig udendørs. Med et hegn kan der skabes tryghed for alle parter, og pædagogerne får tid til deres egentlige opgave, at fordybe sig i aktiviteter med børnene. I strid med grundtanke Natur- og idrætsbørnehaven Græshoppen i Rørbæk har i brevet til kultur- og socialudvalget vedlagt en skitse for, hvordan de kunne tænke sig et nyt hegn etableret. - Hvor meget hegnet vil koste og hvor højt det skal være, er ikke angivet. Udvalgets generelle holdning er dog, at fordi der er tale om en natur- og idrætsbørnehave i Rørbæk, så skal legepladsen ikke være total omgivet af et hegn, men derimod af så lidt som muligt, påpeger Orla Kastrup, udvalgsformand. Udvalgets medlemmer har netop været på besøg i børnehaven for at orientere sig om, hvordan den generelt er kommet fra start siden åbningen 2. august. - Vi havde en fornuftig snak om blandt andet problemet med et manglende hegn. Det kan måske løses ved at etablere en beplantning nogle steder langs legepladsen kombineret med en smule ikke alt for højt hegn andre steder, forklarer Orla Kastrup og tilføjer: - Så vi sætter nu spørgsmålet på dagsordenen på vores sidste udvalgsmøde for i år mandag, hvor børnehaveleder Jill Nielsen også vil deltage.