Børn pjækker for længe uden konsekvens

Børn, der pjækker fra skole, får ikke hjælp hurtigt nok. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af konsulentfirmaet Muusmann Research&Consulting for Undervisningsministeriet.

I følge rapporten har 6300 elever på landsplan flere end 20 dages ulovligt fravær. De betegnes som "drop out" elever. Både skoleledere og forældre svarer i undersøgelsen, at der er for lang ventetid, når eleverne skal have hjælp via psykiatrisk undersøgelse, socialforvaltningen eller et alternativ til folkeskolen. - Det kan jeg nikke genkendende til, siger skoleleder i Frederikshavn, Sinne Pedersen, som er medlem af Skoledernes hovedbestyrelse på landsplan. - Og mens tiden går, forværres problemerne. Jo hurtigere vi får barnet tilbage i skolen, des bedre, siger hun. Undersøgelsen viser, at hvor samarbejdet mellem skoler og andre myndigheder er godt, er fraværet mindst. Sinne Pedersen mener, at der skal nytænkning til fra alle sider. Undervisningsminister Bertel Haarder opfordrer skolemyndig- hederne og de sociale myndigheder i kommunerne til at øge samarbejdet: - Der er tale om unge, der kæmper med en lang række problemer, som ikke kan løses isoleret af skolen. Derfor skal vi blive bedre til i fællesskab at tage hånd om de unge, siger Bertel Haarder. Skoleleder Sinne Pedersen er enig: - Det er vigtigt, at man hurtigt kan rykke ud og hjælpe den enkelte elev. - Men der kan mangle det tilbud, som vil være det rigtige for barnet. Vi mangler flere forskelligartede former for skolegang for disse elever, siger Sinne Pedersen. Socialpædago- gernes næstformand, Benny Andersen, mener, at der mangler støtte til børnene. - Eventuelt via en socialpædagog, der følger og henter barnet og hjælper med lektielæsning og fritidsaktiviteter, siger Benny Andersen. Undervisningsminister Bertel Haarder vil nu have fokus på samarbejdet mellem de forskellige myndigheder. - Jeg vil tage initiativ til, at Undervisningsministeriet, Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening sætter sig sammen for at finde ud af, hvad vi kan gøre for at skabe bedre sammenhæng mellem elevens skolegang og den sociale indsats, siger han. kirsten.pilgaard@nordjyske.dk