EMNER

Børn savner nærvær, nærhed og samvær

ARDEN:Mangler børn grænser - eller mangler de voksne? Til det nok så tankevækkende spørgsmål føjes utvivlsomt et uddybende svar, når cand. pæd og psych. John Aasted Halse i aften mødes med Arden Kommunes dagplejere og forældre. Det sker i forbindelse med den årlige generalforsamling i dagplejen, som foregår i Kulturhusets sal. John Halse, som er tidligere formand for landsforeningen Børns Vilkår, understreger, at opdragelse bestemt er nødvendig. Men det handler hverken om kæft, trit og retning. Ej heller - udelukkende - om, at voksne sætter grænser. Derimod om nærvær, nærhed og samvær. Ansvaret for opdragelsen af nutidens børn deler forældrene typisk med medarbejdere i dagpleje og institutioner. Og så har de andre børn i gruppen en endog meget stor betydning for børnenes sociale adfærd. John Halse har kaldt sit foredrag: "Moderne opdragelse - kæft trit og retning eller hvad? Mangler børn grænser, eller mangler de voksne. Det er dagplejens forældrebestyrelse, som indkalder til generalforsamlingen. Til bestyrelsen skal der findes en forældrerepræsentant og fem nye suppleanter.