Børnepasning

Børn sikres mod forurening

Erfaringer fra Aalborg viser, at der rundt om i Nordjylland kan være behov for at fjerne forurenet jord på en halv snes børnehavegrunde.

Det sidste forurenede jord er ved at være fjernet fra Vejgaard Børnehave. Resten af ugen bliver brugt på at genskabe området. Det sker med rent jord. Her ses kontorchef Kenn Bloch Mortensen fra Region Nordjylland sammen med Per Laursen fra entreprenørfirmaer Kr. Rytter. Foto: Michael Bygballe

Det sidste forurenede jord er ved at være fjernet fra Vejgaard Børnehave. Resten af ugen bliver brugt på at genskabe området. Det sker med rent jord. Her ses kontorchef Kenn Bloch Mortensen fra Region Nordjylland sammen med Per Laursen fra entreprenørfirmaer Kr. Rytter. Foto: Michael Bygballe

Regionen er i løbet af få dage færdig med at fjerne forurenet jord på to børneinstitutioner i Aalborg. Derefter skal det vurderes, om der på børnehavegrunde i det øvrige Nordjylland er brug for en lignende indsats. Overføres erfaringerne fra Aalborg til hele Nordjylland, så bliver der på en halv snes børnehavegrunde brug for at gøre noget. Indsatsen på de to børnehavegrunde i Aalborg har kostet under en halv million kroner, men kontorchef Kenn Bloch Mortensen, Region Nordjylland, vil ikke på nuværende tidspunkt anslå, hvor store de fremtidige udgifter bliver. Det nøjagtige antal steder, hvor der kan være behov for at fjerne jord, vil han heller ikke udtale sig konkret om. - Vi mener, at erfaringerne fra pilotprojektet i Aalborg kan overføres på hele regionen. Men det bliver op til regionspolitikerne at lave en konkret plan for den videre indsats, siger Kenn Bloch Mortensen. Ud over de ca. 50 børnehavegrunde i Aalborg, der er undersøgt, er der omkring 450 børneinstitutioner i Nordjylland. Lidt over halvdelen af dem ligger i byområder, hvor risikoen for jordforurening er størst. Fjernelsen af forurenet jord fra Vejgaard Børnehave og fra børnehaven Stjernen i Poul Paghs Gade i Aalborg er med i regionens indsatsplan for jordforurening i år. - Det har haft betydning for vores prioritering, at det er børnehaver. Vi må være ekstra forsigtige, når det handler om institutioner, siger Ejner Guldager Nielsen (S), der er formand for det regionsudvalg, der beskæftiger sig med jordforurening. Regionspolitikerne skal senere vurdere, hvilke børnehaver, der skal prioriteres højest. Hvor hurtigt en indsats kan ske afhænger af de økonomiske midler. Hvert år laver regionen en indsatsplan. De to Aalborg-børnehaver er med på dette års plan for afværgeprojekter, der i alt omfatter en halv snes grunde med jordforurening. Det kan være svært at finde en entydig forklaring på, hvordan forureninger af børnehavegrunde i byområder er opstået. - Vi har for de to børnehaver i Aalborg ikke viden om, at der har ligget særligt forurenende virksomheder på områderne. Der kan være flere årsager. Forureningen er kommet af byens liv. F.eks. har skorstensos og trafikforurening bidraget, ligesom der er blevet flyttet jord rundt i byerne, siger Kenn Bloch Mortensen. Oprydningen på børnehavegrunden i Poul Paghs Gade var ikke mere omfattende end den kunne klare på en dag. Fra grunden ved Vejgaard Børnehave er der fjernet 10 vognlæs forurenet jord. Det er kørt til Rørdal og Rærup. Den del af arbejdet sluttede i går, og resten af ugen bliver området genskabt med ny jord.