Børn skal cykle i skole

Cykelkampagne giver gode motionsvaner, og det trafikale kaos mindskes

DRONNINGLUND:ABC er andet og mere end en skolebog fra oldefars tid. I den kommende uge står de tre bogstaver for noget helt andet, nemlig ”Alle børn cykler”. I lighed med de voksnes ”Vi cykler til arbejde”-kampagne har Dansk Cyklistforbund det seneste par år arbejdet på at få flere børn til at trampe i pedalerne. Sigtet er blandt andet at forbedre trafiksikkerheden omkring skolerne i en tid, hvor rigtig mange børn bliver kørt til og fra. - Afleveringsforretningen om morgeneen er for de fleste skolers vedkommende lidt af en kaossituation, siger skolekonsulent Bendt Danielsen og fortæller, at alene på Dronninglund Skole kommer der udover forældrenes privatbiler hver morgen 12-14 busser med elever. Det gælder ikke først og fremmest om at cykle mange kilometer, men om at så mange børn som muligt cykler så mange dage som muligt i løbet af de 14 dage, kampagnen løber. Der er udlovet en præmie på landsplan, men i Dronninglund Kommune er der yderligere en præmie i form af en biograftur til bedste klasse på hver skole. Men præmien skulle nødig være det eneste, der trækker. Nok så vigtigt er det at lære børnene noget om betydningen af at få motion og frisk luft. - Vi vil gerne gøre det til en vane, siger Anne Grethe Bach, der er færdselskontaktlærer påDronninglund Skole og trafiksikkerheds-koordinator i hele kommunen. Og hun tror, det sommetider lykkes. - Sidste år var der en pige, der har ret langt i skole, som bagefter kom og sagde: ”Jeg har faktisk fundet ud af, at min skoledag går meget nemmere”, fortæller Anne Grethe Bach.