Børn skal have frisk luft

Placering af SFO til de yngste skolebørn fastholdes ved boldbaner

HIRTSHALS:De yngste skolebørn skal ikke opholde sig på skolen fra tidlig morgen til sen eftermiddag. De skal ud og have frisk luft og mulighed for at røre sig. Det fastholder Jan Knudsen, der er formand for det politiske byggeudvalg, der i øjeblikket behandler sagen om en nye SFO til skolebørnene fra Hirtshals Skole. Skolen skal have en ny SFO som følge af, at den gamle skal rives ned til fordel for en udvidelse hos Hirtshals Andelsmejeri. Og der er i det kommunale budget for næste år afsat 4,5 millioner kroner til nybyggeri af en SFO. Tvisten er nu blot, hvor den kommende SFO skal ligge. Som tidligere omtalt synes hverken formanden for forældrebestyrelsen fra Hirtshals skole eller formanden hos Hirtshals Boldklub, at det er en god ide at bygge på det område, der i dag benyttes af fodboldsspillerne. - Det område, som vi har foreslået ved boldbanerne, benyttes ifølge min erfaring ikke særligt meget. Og blandt andet derfor har vi forelagt det for boldklubben, som til at begynde med var positivt indstillet over for det, da boldklubben ligeledes ville kunne bruge faciliteterne i weekender, fortæller Jan Knudsen. Det er ifølge Jan Knudsen en misforståelse at tro, at det giver boldklubben ekstra arbejde på nogen måde. - Og den betragtning om, at boldklubben skulle være en billig pasningsform, kender jeg overhovedet ikke til, siger Jan Knudsen og tilføjer, at det jo er forældrenes børn og ikke kommunens - hvorfor han da heller ikke mener, man fra politisk side kan blande sig i, hvorvidt forældrene sender børnene til fodboldtræning, når SFOen lukker. Formanden for byggeudvalget kan til en vis grad godt følge forældre-ønsket om, at SFO skal ligge på skolen for at give børnene en samlet hverdag. - Det bedste ville selvfølgelig være, at skole og SFO kunne hænge sammen, men det lader sig ikke gøre, fordi Hirtshals skole ligger, hvor den gør. Der er ingen mulighed for at give børnene oplevelser i det fri. Skolen har kun skolegården, børnene kan opholde sig i udendørs, siger Jan Knudsen. I dag tager børnene i den nuværende SFO ud for f.eks at gå i svømmehallen, men disse ude-aktiviteter, der foregår i grupper, er ifølge Jan Knudsen langt fra nok til at tilgodese børnenes behov for frisk luft og motion. - Det er børnenes miljø, der er det vigtigste i denne sag, og jeg kan ikke se alternativer til forslaget om at bygge nyt ved Søndergade, fastslår Jan Knudsen, som selv er forældre til et barn på Hirtshals skole og dermed samtidig sætter spørgsmålstegn ved, om forældrebestyrelsesformandens holdning er gældende for flertallet af forældre på skolen. Jan Knudsen mødes i dag med repræsentanter fra såvel skolen som boldklubben. - Hvis der er nogen, der synes, det er noget skidt, er vi selvfølgelig lydhør over for det, og derfor tager vi en snak med de involverede partere. Det her skal ikke trækkes ned over hovedet på nogen, vi skal finde en løsning, som alle kan være tilfredse med, siger Jan Knudsen. Han understreger, at hans synspunkt dog fortsat vil have børnenes ve og vel i fokus.