Børn skal lære at svømme - på land

Aalborg Kommunes børn skal lære at svømme - men det behøver ikke foregå i vandet.

Den paradoksale fortolkning af Folkeskoleloven er Undervisningsministeriets egen og åbner mulighed for, at kommunerne dropper svømmeundervisningen, som det netop er sket i Aalborg. Hvis blot man giver børnene teoretisk undervisning i klassen, så er det godt nok, lyder det fra ministeriet. - Det er en helt vanvittig logik, der hersker på det her område, fastslår formanden for Rådet for Større Badesikkerhed, Michael B. Aller. Menneskeliv på spil Han frygter, at det kommer til at koste menneskeliv, at flere kommuner dropper svømmeundervisningen i Folkeskolen. Folkeskolelovens trinmål fastslår, at eleverne efter 5. klasse skal "kende til bjærgning og livredning og kende metoder til at sikre sig selv i vand". I den vejledende læseplan for 3.-5. klassetrin står, at eleverne skal "arbejde med at træne grundlæggende svømmefærdigheder, bjærgning og livredning", og efter 9. klasse er slutmålet, at de skal have tilegnet sig færdigheder, der sætter dem i stand til at "bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand". Rådet for Større Badesikkerhed har spurgt i Undervisningsministeriet, hvordan kravene i vejledningen harmonerer med, at flere kommuner helt dropper den ugentlige svømmeundervisning på 4.-5. klassetrin. Tørsvømning - Svaret i ministeriet er, at "svømmeundervisning behøver ikke at foregå i vand" - og så er der vel kun tørsvømning tilbage, konstaterer Michael B. Aller, der ikke giver meget for den teoretiske svømmeundervisning, som børnene skal tilbydes i stedet. - Mange skoler får aldrig tilrettelagt teoriundervisning på området, fordi det virker lidt formålsløst, når børnene ikke får mulighed for at afprøve teorien i vandet. - Enhver kan sige sig selv, at man ikke kan opfylde målet om at "bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand", hvis man aldrig har fået undervisning i en svømmehal, fastslår Michael B. Aller. Sommerferiekursus ikke nok Flere kommuner giver i stedet børnene tilbud om svømmeundervisning i sommerferien, og det er naturligvis bedre end ingenting, men slet ikke tilstrækkeligt, mener man i Rådet for Større Badesikkerhed. Michael B. Aller frygter, at den manglende svømmeundervisning vil komme til at koste menneskeliv på sigt, fordi ikke alle forældre har ressourcer til selv at sørge for svømmeundervisning af deres børn. - Den største risiko ligger måske ikke i barndommen, hvor forældrene i udstrakt grad passer på dem, og børnene færdes på steder, hvor der ofte er livreddere. - Men når de som store teenagere tager på stranden med kammerater, færdes på havnen eller i en båd, så opstår de farlige situationer, hvor de mangler de helt grundlæggende færdigheder, som bedst tilegnes i barndommen, siger Michael B. Aller. Rådet for Større Badesikkerhed drives for midler fra Justitsministeriet.