Børn skal sikres sikker skolevej

TRAFIK Kommunen er ved at lægge sidste hånd på den handlingsplan, der skal føre til sikre cykelvejene ti den nye Hadsund Skole.l

HADSUND:Det bliver i dag afgjort, hvilken klasse på Hadsund Skole, der skal have kagemand, fordi de i de forløbne 14 dage har præsteret flest cykel- og gåture til og fra skole. Kagemanden markerer afslutning på en kampagne, der netop havde som formål at få forældrene lade deres børn bevæge sig til og fra skole - i stedet for at sidde som passagerer i en bil. Men kampagnen kommer ikke til at stå alene, for Hadsund Kommune er i samarbejde med rådgivningsfirmaet Sven Allan Jensen ved at lægge sidste hånd på en handlingsplan, der skal lægge op til at sikre skolevejen til og fra den kommende skole i Hadsund. Borgmester Karl Christensen formoder i planens forord, at mange forældre vælger at køre deres børn, fordi de er utrygge ved at sende deres børn ud i trafikken. - Det vil vi gerne gøre noget ved, lover han. Planen tager udgangspunkt i, at der for nuværende ikke er et sammenhængende sti-net i Hadsund, at for mange børn køres i skole og at ulykkesantallet er uacceptabelt - og målet er at råde bod herfor. Der lægges således op til, at de eksisterende stier - sammen med cykelruter på veje med begrænset trafik - skal føres sammen i otte hovedstier, der skal gøre det lettere at komme sikkert rundt i byen på cykel - og altså sikkert til skolen, der forbindes med byen via en tunnel under eller en bro over Alsvej. Hovedruterne skal dog generelt forbinde boligområderne med "centrale mål" i Hadsund, og er i planen gennemgået med de tænkte ændringer/forbedringer, eksempelvis forslåes det i forbindelse med den trafikerede Vestergade, at der indføres et parkeringsforbud. Det hedder i planen, at: - Hvis cykeltransporten skal være et reelt alternativ til at køre i bil, kræver det, at stierne er af høj kvalitet. Det vil sige, at omvejskørslen er minimal, at de har fast belægning, god belysning, skiltning med videre. Og ikke mindst, at man undgår trafiksikkerhedsmæssige problemer de steder, hvor bil- og cykeltrafik krydser hinanden. Hvad angår ulykker, så blev der i en fem års periode fra 1993 til 1997 registreret 58 trafikuheld i Hadsund. I 27 tilfælde var der involveret "lette" trafikanter og i 23 tilfælde kom vedkommende til skade. Mange af uheldene skete netop i kryds, fremgår det af planen, hvor det også nævnes, at der sker mange flere personskader, end der registreres. - Derfor er der god grund til at skabe mere sikre stiforbindelser, konkluderes det. Det anføres dog også i handlingsplanen, at det vil tage både tid og koste penge at gennemføre hele planen, hvis hovedcykelruter forventes anlagt i løbet af fem til 10 år. De totale omkostninger er opgjort til 1.758.000 kroner, hvoraf der er sat 570.000 kroner af. Det skete i forbindelse med, at kommunen i 2001 indgik en aftale med Vejdirektoratet, som støttede det lokale trafiksikkerhedsarbejde med 285.000 kroner under forudsætning af, at kommunen bevilgede et tilsvarende beløb. Et af de langsigtede mål med planen, at antallet af personskader i forbindelse med cykel- og knallertuheld skal ned med 40 procent inden 2012.