EMNER

- Børn skal være i nærmiljø

Når børn anbringes uden for hjemmet, bliver de ofte anbragt væk fra deres nærmiljø, fra skolen, kammerater, andre familiemedlemmer og voksne, barnet omgiver sig med. Det bør der laves om på, mener Venstre byrådsmedlem i Hjørring, Susanne Sander. - Undersøgelser viser, at de børn, der anbringes, vender tilbage til deres nærområde, når de ikke længere er i pleje. Så vender de tilbage til et område de kender, men de kender alligevel ikke nogen. Kammeraterne har de ikke længere, og derfor kan de ende ensomme og uden det netværk, de ellers ville have haft, siger Susanne Sander. Hun mener, at Hjørring Kommune bør satse på at anbringe børnene i nærmiljøet, når et barn mistrives. - Så kan de fortsætte skolegangen, fortsætte i den forening de er medlem af, eller i den klub de kommer i, fortsætte med at se kammerater og ikke mindst fortsætte med at komme der, hvor voksne kan være altafgørende for deres fremtid. - Det viser sig, at mønsterbrydere ofte har haft én voksen uden for hjemmet at knytte sig til, og det var afgørende for deres fremtid. Hun mener, at Hjørring Kommune selv kan klare opgaven, selv kan hjælpe børnene, i stedet for som nu at bruge private opholdssteder, institutioner og plejefamilier. - Jeg spår, at vi om nogle år, kan bruge en nedlagt skole til et opholdssted for disse børn, der så kan blive i deres hjemlige miljø. Jeg synes, at det skal være for de børn, der ikke har så lidt så meget psykisk overlast, at de trænger til et behandlingssted, mener hun. - Disse børn kan vi selv hjælpe. Og så har vi også hånd i hanke med økonomien. Vi kan i vores egen kommune kvalitetsstyre. Det kan vi ikke, når vi sender et barn ud af kommunen. Vi kan undre os over, de udgifter det eksempelvis kræves til undervisning, men vi kan ikke gøre noget ved det, forklarer Susanne Sander. - Men det allervigtigste er, at når vi sender dem ud af kommunen, så gavner vi i mange tilfælde ikke børnene. Det ender med eksklusion, mener hun. Susanne Sander har flere ønsker til, hvordan kommunen kan gøre det bedre i arbejdet med de svigtede børn og unge. - Vi vil forebygge, men bruger pengene på anbringelser. Vi anbringer børn for sent og erfaringen viser, at jo tidligere indsatsen kommer jo bedre for barnet. De fleste af vores anbringelser er i alderen 15-23 år. Dermed kan anbringelserne også blive dyrere, for børnene kan være så skadet af deres opvækst, at vi skal bruge de dyre løsninger, siger Susanne Sander.