Børn tvinges til samvær med voldelige fædre

Alt for mange børn på landets krisecentre for voldsramte kvinder lider under, at de skal have samvær med deres far. Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) opfordrer statsamterne til at nægte voldelige fædre samvær, indtil børnene er faldet til ro, og det er besluttet, om samværet skal være overvåget. En ny undersøgelse omfattende godt 1700 børn på krisecentrene viser, at hvert fjerde barn i 2004 havde samvær med deres far, selv om han tidligere har været voldelig over for dem. Omkring halvdelen af fædrene har samtidig et misbrug. - Vi oplever, at statsamterne tilgodeser faderens ønske om at se børnene i stedet for at tage hensyn til barnet. Vi siger ikke, at han aldrig må se børnene, men man må give børnene en pause til at blive trygge igen. Den tid kan man bruge på at finde ud af, hvor meget faderen skal se børnene, og om det i begyndelsen skal være overvåget samvær, siger forkvinde i LOKK Jytte Mejnholt. Krisecentrenes erfaringer viser, at samværet med fædrene belaster de i forvejen sårbare børn, og derfor vil LOKK sammen med Mødrehjælpen henvende sig til justitsminister Lene Espersen (K) for at få hende til at se nærmere på samværsreglerne. - Børnene er bange, og nogle siger direkte, at de ikke vil af sted. Andre lukker sig inde med ondt i maven og alle de andre symptomer, man ser hos børn, som mistrives. Både børnene og fædrene har brug for hjælp, hvis samværet skal have et formål, siger Jytte Mejnholt. Undersøgelsen viser også, at børn på krisecentre på en række andre områder svigtes. Selv om halvdelen af børnene i undersøgelsen er kommet til krisecentrene med så alvorlige problemer, at personalet har underrettet de sociale myndigheder, er det kun hver sjette, som får hjælp på socialforvaltningen. - På krisecentrene taler vi selvfølgelig med børnene om det, de har været udsat for. Men det er socialforvaltningen, som har myndighedsopgaven og pengene til at iværksætte den støtte, der kan hjælpe barnet videre. Desværre oplever vi, at mange socialrådgivere ikke ved tilstrækkeligt om, hvad det betyder for et barn at vokse op i et voldeligt hjem, siger Jytte Mejnholt. Ifølge undersøgelsen har flere end halvdelen af børnene været udsat for vold fra deres biologiske far eller stedfar: - Her er tale om forskellige former for vold af både fysisk og psykisk karakter. Nogle har fået tæv, andre har eksempelvis overværet, at deres kæledyr er blevet slået ihjel for øjnene af dem, siger Jytte Mejnholt. Undersøgelsen viser desuden, at tre ud af fire børn har set eller hørt deres mor blive slået eller på anden måde ydmyget, og den erfaring kan ifølge Jytte Mejnholt være lige så tung at bære. - Det kan være meget belastende følelsesmæssigt at se den, man holder af, blive slået. Ofte har volden stået på i mange år, og det betyder, at barnet har levet i en latent angst for, hvornår det sker igen, siger Jytte Mejnholt. /ritzau/