Musik

Børne- og ungdomskor i Slesvig

Sct. Catharinae Kirkes børne- og ungdomskor sang i Helligåndskirken i Flensborg. Privatfoto

Sct. Catharinae Kirkes børne- og ungdomskor sang i Helligåndskirken i Flensborg. Privatfoto

HJØRRING:Sct. Catharinae Kirkes børne- og ungdomskor kor har sammen med deres dirigent Lise-Lotte Kristensen været på en fire dages turné til Sydslesvig. Første koncert var i Egernførde i Tyskland, hvor koret sang ved en ældreeftermiddag i den danske kirke. Samme aften var der koncert i Tarp kirke, hvor den lille kirke med 100 pladser blev næsten fyldt. Dagen efter var koret i Slesvig Domkirke, som de beså. Der blev sunget et par sange i det store rum - men kun for koret selv og et par turister. I Frederiksstad besøgte koret en dansk skole, hvor sidste time var en fælles musiktime for børnene i Hjørring-koret og de sydslesvigske børn. En næsten 70-årig mand fortalte om det danske mindretal, og om, hvordan det var at leve som naboer i Tyskland lige efter krigen. I Læk kirke var der kobberbryllup, og her sang koret fra Hjørring, hvorefter den danske menighed havde sørget for fælles aftensmad. Lørdag var næstsidste dag på turen, og den bød på shopping i Flensborg og besigtigelse af Dannevirke. Søndag sang koret ved højmessen i Helligåndskirken i Flensborg.