EMNER

Børne- og ungepolitik version 1.01

Aalborg Kommune bør have en visionær børne- og ungdomspolitik, mener byrådsmedlem Daniel Nyeboe Andersen.
arkivfoto

Aalborg Kommune bør have en visionær børne- og ungdomspolitik, mener byrådsmedlem Daniel Nyeboe Andersen. arkivfoto

BØRNE-UNGEPOLITIK:Aalborg Kommune vedtager i foråret 2007 en sammenhængende børne- og ungepolitik. Det udsendte høringsforslag bærer præg af at være den første version, men det er min opfattelse, at vi arbejder os i retning af en konkret og visionær børnepolitik. En af udfordringerne er, at politikken skal gælde alle børn og unge i alderen fra 0 op til, i visse tilfælde, 23 år. Det er et stort område, og et tungt ansvar at løfte. Derfor er det vigtigt, at det bliver indarbejdet, at der skal inddrages nyeste faglige viden og forskning, ikke mindst i forbindelse med konkrete initiativer, hvor det er vigtigt at vide, hvad der gavner og hvilke faldgruber, der skal styres uden om. Det fremgår af NORDJYSKE 5. marts, at det falder medlem af Socialdemokraterne, Niels Routhe, for brystet, at det fremlagte høringsforslag afviger fra forslag, som Socialdemokraterne på Christiansborg lavede i november. Lidt kækt kunne man starte med at gøre opmærksom på, at dette forslag jo altså kun havde fokus på de 0 til 6-årige, og derfor naturligvis ikke kan dække en politik for de 0 til 23-årige ind. I Det Radikale Venstre er vi dog enige i, at der er et enkelt afsnit, der ved første øjekast kunne se ud til at være inspireret af den noget-for-noget politik, som VKO og desværre også S fører på Christiansborg. Vi har dog, ligesom Niels Routhe, et håb om, at de socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Aalborg er mindre inspirerede af Anders Fogh Rasmussen end deres kammerater i folketinget. Der må ikke være tvivl om, at børne- og ungepolitikken skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og hjælpe denne til at blive i stand til at tage ansvar. Ingen må lades i stikken med dårlige bortforklaringer om, at det er barnet selv, der har truffet dårlige valg. Derfor vil jeg også konkret foreslå, at alle pindene i værdigrundlaget skrives om, så rettigheder og ansvar ikke fremstilles som modsætninger, men derimod sammenhængende værdier, der i et forløb kan hjælpe barnet/den unge videre i sin dannelse som individ. Politikken skal afspejle lovens krav om reel inddragelse af børnene i deres eget liv. Graden af indflydelse og ansvar følger naturligt efterhånden som barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet. Jeg er sikker på, den endelige politik vil være et brugbart og ansvarligt udgangspunkt i det konkrete arbejde med både det store flertal af børn og unge, der alt i alt fungerer godt og dem, der har alvorligere udfordringer at tumle med.