Børnebidrag og skat

Skattepolitik 22. september 2002 08:00

I et svar sidste søndag om børnebidrag ved deleordninger, skrev vi, at børnebidraget er skattepligtigt for barnet. Det er kun delvist rigtigt. Normalbidraget er for tiden på 940 kr. pr. måned. Det forhøjes med 25 pct. ved en årlig indtægt på ca. 305.000 kr., med 50 pct. ved en årlig indtægt på ca. 320.000 kr. og med 100 pct. ved en årlig indtægt på ca. 345.000 kr. Ved 2 børn er beløbsgrænserne henholdsvis 320.000 kr., 345.000 kr. og 385.000 kr. Ved 3 børn er beløbsgrænserne henholdsvis 345.000 kr., 385.000 kr. og 440.000 kr. Herud over kan der blive tale om bidrag i anledning af omkostninger ved dåb, konfirmation, sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning samt til undervisning eller uddannelse efter det fyldte 18. år. Bidrag medregnes kun til barnets skattepligtige indkomst i det omfang, de overstiger normalbidraget. Hvis der betales til barnet herudover, er der tale om gave, der er skattefri, såfremt der ikke indenfor et kalenderår ydes mere end i alt 48.200 kr. Den bidragspligtige har fradragsret (som et ligningsmæssigt fradrag), men kun for bidrag, som der er pligt til at udrede, og kun for bidrag for tiden indtil det fyldte 18. år. Der er dog ikke fradragsret for de første 1.260 kr. Forældre med to børn, der aftaler krydsende børnebidrag, har begge fradrag, men overstiger bidrag dét, som der forpligtelse til, begrænses fradraget. Og som nævnt vil differencen i forhold til normalbidraget skulle beskattes hos barnet. Der er således ikke en umiddelbar sammenhæng mellem bidragspligt og fradrag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...