Grønland

Børnedødeligheden i Grønland er fortsat høj

København, søndag /ritzau/ Børnedødeligheden i Grønland er stadig alarmerende høj. Blandt de 1 til 14-årige er dødeligheden fire gange så stor som i Danmark. Især i bygderne dør mange børn som følge af dårlige boliger, alkoholmisbrug blandt gravide og langt til sygehuset. Det er ikke kun i forhold til de skandinaviske lande, at børnedødeligheden i Grønland er slående, viser en undersøgelse fra 1987 til 1999 refereret i det nye nummer af tidsskriftet Polarfronten. Også i sammenligning med de oprindelige befolkninger i Alaska og Nordvestterritoriet i Canada er børnedødeligheden ekstrem høj. Bag undersøgelsen står blandt andre professor i arktisk sundhed Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed. Han siger, at den høje dødelighed foruden dårlige sociale forhold skyldes få sygehuse i de tyndt befolkede områder. - Nogle af de komplikationer, som i Danmark kan løses på de velbemandede og moderne børneafdelinger, kan i Grønland ende med dødsfald. Men det er vanskeligt at forestille sig, at Grønland kan komme op på dansk niveau. Det vil kræve store investeringer, og det er tvivlsomt, om man kan tiltrække de nødvendige eksperter, siger Peter Bjerregaard. Undersøgelsen viser, at børnedødeligheden stiger, jo længere væk man kommer fra Nuuk. I Øst- og Nordgrønland er børnedødeligheden fire gange så stor som i hovedstaden. I bygderne i Østgrønland er den eksempelvis helt oppe på 90 ud af 1000 fødte. Til sammenligning er dødeligheden i Danmark 5,5 ud af 1000. Glædeligt viser undersøgelsen også, at børnedødeligheden er blevet lavere i forhold til tidligere år. Sammenligner man perioden 1987-1991 med perioden 1992-1999 er dødfødsler og dødsfald inden for de første seks dage faldet med 21 procent. En tendens som fortsætter ind i 2000 og 2001. /ritzau/