Lokalpolitik

Børnefamilier skal have garanti

Kedelig udvikling i Hobro Kommune med færre tilflyttere skal vendes

HOBRO:Hobro Kommune oplever en kedelig udvikling med færre nye skatteborgere og anstrengt økonomi. Der er flere, der flytter fra kommunen, end folk der vælger at flytte hertil. Udviklingen har fået det socialdemokratiske medlem af Hobro Byråd Kris Mølgaard til at tænke tanker. Og nu har han formuleret et bud på, hvordan udviklingen efter hans mening kan vendes. Småbørnsfamilier skal lokkes til at bosætte sig i Hobro Kommune med en kommunal garanti for, at prisen på en plads i dagplejen ikke stiger - i hvert fald ikke de næste to år. Kris Mølgaard fået sin gruppes opbakning til ideen om at udstede en prisgaranti til småbørnsfamilierne. - En pris på 2160 kroner om måneden for at få passet sit barn i dagplejen er mange penge ud af en families budget. Det vil være et utrolig godt signal at sende, at vi fastholder prisen de kommende to år, siger Kris Mølgaard. Forældre til småbørn i Hobro Kommune har netop oplevet prisstigninger. Takstforhøjelsen på dagplejen fra 2003 til 2004 har ifølge Kris Mølgaard givet kommunen en ekstra indtægt på 580.000 kroner. Men da en gennemsnitsfamilie bidrager til den kommunale husholdning med cirka 75.000 kroner pr. år i direkte skatter, skal der kun tiltrækkes mellem syv og otte nye familier til Hobro Kommune, før der er balance i regnskabet, påpeger Kris Mølgaard. - Dertil skal så lægges de indtægter, som en øget handel og omsætning i byen vil give. Men vigtigst af alt er, at byrådet med en beslutning om at fastfryse forældrebetalingen i dagplejen på det nuværende niveau skaber et virkelig godt argument for at flytte til Hobro. Kris Mølgaard beklager, at det borgerlige flertal i byrådet åbenbart har den opfattelse, at ”bare vi har en lav skatteprocent, skal vi nok få folk til at flytte til Hobro”. - Var dette virkeligheden, ville folk stå i kø for at flytte til Hobro, for vi har igennem mange år haft en af de laveste skatteprocenter i Nordjyllands Amt. - Skal vi have flere tilflyttere til Hobro, skal der kræses for de forskellige befolkningsgrupper - der skal være varierede tilbud, som til stadighed udvikles, mener Kris Mølgaard. Formand for børne- og kulturudvalget Jan Hviid (V) og ordfører for Venstre i byrådet er endnu ikke blevet præsenteret for det socialdemokratiske forslag, men han siger, det må tages med, når budgettet for 2005 skal drøftes. På folkeregistret i Hobro Kommune oplyser Erik Simonsen, at der i fjerde kvartal af 2003 ganske rigtigt var flere folk, der flyttede fra kommunen, end folk der flyttede hertil. Tilflytningen var på 1016, fraflytningen var 1123. En negativ vækst på 107 borgere. Økonomichef i Hobro Kommune Claus Engsted siger, at en gennemsnitsfamilie bidrager med mellem 50.000 og 60.000 kroner i skatter årligt. Det vil derfor snarere være 10 nye familier, der skal lokkes til kommunen for at opveje en manglende takstforhøjelse de kommende år.