Børneflugt fra Aarestrup

Betydeligt færre elever i skole og SFO end ventet

AARESTRUP:Den noget vaklende opbakning fra en række børneforældre til deres landsbys institutioner får nu atter alarmklokkerne til at lyde i byrådet. Denne gang for SFO’en Solsikken. Var det gået, som politikerne havde troet for et år siden, så havde der gået 45,5 barn i dag. Men der går kun lidt over det halve, nemlig 26,5 barn. Den slags får selvsagt konsekvenser for tilskuddet til institutionen, der gives per barn. Dog ikke mere, end at Solsikken bevares. Byrådet opfordres til at acceptere et mindstemål for pædagogtimer i den svarende til 4,5 stillinger på fuld tid, lige meget hvor få børn man ender med at have efter sommerferien. Det giver faktisk i øjeblikket Solsikken flere pædagogtimer end den er berettiget til efter kommunens målestok. Den giver 4,17 stillinger. Indstillingen har dog en lille note om, at politikerne skal se på sagen igen, hvis børnetallet tager endnu et styrtdyk. - Det er jo ikke nogen hemmelighed, at en del forældre i Aarestrup har flyttet deres børn til andre skoler, og den glidning ser ud til at fortsætte. Det beder vi byrådet om at forholde sig til, siger Peder Christensen (V), formand for Børne- Kulturudvalget. Hans forvaltningschef, Ulla Agerskov, er ikke overrasket over situationen. - Det skal jo kunne ses, når 40 procent af børnene i distriktet vælger at gå i skole andetsteds, siger hun. 13,5 af de ”manglende” børn i Solsikkens statistik er således skolebørn, mens de sidste 5,5 er i børnehavealderen. Mindst tre flytter skole Det er nu en måned siden, at byrådet besluttede at lukke skolen i Aarestrup, og der er stadig nye forældre, der melder deres børn til i en anden folkeskole end den lokale til det kommende skoleår, det sidste i landsbyen. Yderligere tre ansøgninger er der kommet om at få et Aarestrupbarn på Suldrup Skole. Da der er plads på deres skoleårgange i Jættebyen, bliver alle tre ansøgninger imødekommet, oplyser Ulla Agerskov. Børne- Kulturforvaltningen åbner i sin indstilling op for, at byrådet kan suspendere det frie skolevalg. Det kunne betyde at de forældre, der bor i Aarestrup Skoles distrikt, skulle lade deres børn gå her hvad enten de vil det eller ej. Vil strække sig vidt Politikerne i både Børne- Kulturudvalget og Økonomiudvalget afviser dog så drastisk et skridt. Udover at øve tvang overfor Aarestrupforældre vil det nemlig ophæve det frie skolevalg for hele kommunen. Sådan er loven simpelt hen indrettet. Flere politikere lovede - inden de vedtog at lukke Aarestrup Skole fra sommeren 2005 - at de ville strække sig vidt for at bevare pasningsordningen Solsikken i landsbyen. De skal så begynde at strække sig her sidst på eftermiddagen.