Børnepasning

Børnehave døbt Skovtrolden

Sammenlægningen af Spiren og Krudtuglen er et sted, hvor personalet nu arbejder på tværs af husene

GANDRUP:Børnehaverne Spiren og Krudtuglen er efter en fusion i januar nu officielt blevet døbt. Skovtrolden er det nye navn på børnehaven, og et skilt med logo og navn blev banket i jorden ved indgangen torsdag. Omkring 110 børn og deres forældre var samlet for at indvie navnet og den brune trold, der er logo, med sang og efterfølgende kaffebord. Børnetallet falder Sammenlægningen af børnehaverne skyldes det faldende børnetal i Gandrup. Fra at være 110 børn i Skovtrolden i dag, vil antallet falde til omkring 85 til sommer. - Vi kommer til at køre under gennemsnitsnormeringen, og det ville være spild af ressourcer at fortsætte med at være opdelt, siger leder af Skovtrolden, Helle Hougaard, der påpeger, at sammenlægningen ikke kommer til at koste fyringer, da tre medarbejdere skal stoppe til sommer. Lærer af hinanden Børnehaven er stadig opdelt i tre huse, men personalet anses nu som én stor, fælles gruppe. Før sammenlægningen arbejdede personalet fra de to børnehaver hver for sig. De 22 medarbejder samarbejder nu på tværs af husene og har læst en bog om at omstille sig til nye forhold. - Processen skal ske langsomt, ellers bliver de ansatte frustrerede. Alle har meldt ud med deres mening, og nogle er klar til at omstille sig hurtigere end andre, siger leder Helle Hougaard, der mener, at de kan lære meget af hinanden. - Det er godt med så mange synspunkter på tingene. Hvis en medarbejder er god til musik eller motorik, kan det bruges i alle afdelinger, forklarer Helle Hougaard. Personalet samarbejder Den første weekend i januar tog hele personalegruppen på weekendophold for at dele deres erfaring fra børnehaverne. - Folk var åbne og gik ikke i forsvarsposition. Vi fik på bordet, hvilke forskelle og ligheder der har været i børnehaverne, siger Helle Hougaard og forklarer, at der er blevet nedsat arbejdsgrupper, der skal finde ud af, hvilke aktiviteter og ordninger der er gode at bevare og ensrette. Fra personalegruppen er der et ønske om, at alle børnene deles op efter alder. Indtil nu har det kun været Krudtuglen, der har delt børnene efter mindste, mellemste og største. - Vi arbejder på ideen, men vi vil ikke gå for hurtigt frem her i starten, siger Helle Hougaard. Politikere bakker op Udvendigt er nye tiltag på vej. Træer skal fældes, så der banes vej for en ny legeplads og parkeringsplads, der strækker sig mellem de to huse. Helle Hougaard er tilfreds med den politiske opbakning, der har været til fornyelsen. - Politikerne har været gode til at lytte til vores forslag. De har bevilget penge til en ny legeplads og parkeringsplads. Vi kom med en skrabet model og en stor model, og de valgte den store til os, siger Helle Hougaard.